Om TLarsson64SE

Bloggen introducerar sammanfattande ”elitens” massiva bedrägeri gentemot en grundlurad allmänhet. Som barn växte jag upp omgiven av denna ”elit”, så bloggen är även mitt personliga vittnesmål. Korta noteringar och flyktigt dagsaktuellt material läggs i ”Privatspaning” (i vänstermarginalen).

Under 🔗 kriget mot teknokraterna i Uppsala 1980 mötte jag många gånger ”eliten” i situationer amerikansk militär kallar: ”face to face
killing”. Privat anonymitet är ett behag jag ämnar värna. Visst är ett personligt framträdande bra för dialogen; men för vissa är det absolut olämpligt.

Ingenjör i samhällsmaskinen

Civilingenjörer vet att en maskin bara kan fungera om varje liten komponent bygger på 100% sanning. En enda liten lögn kan sabotera hela maskinen. Ett minsta faktum som inte stämmer, suger till sig all uppmärksamhet för grundlig utvärdering. Så skall samhällsmaskinen betraktas och hanteras.

Vänd på varje sten!

Grava lögner i historia och samhälle passerar idag, utan utredning eller ens uppmärksamhet. Mänsklighetens många problem är inte att undra på, men kan lösas med den autistiska ingenjörens systematiska, samvetsgranna uppmärksamhet. Varje sten skall vändas. Bloggen TLarsson64SE uppmärksammar försummade stenvändningar, mitt bistånd till samhällsmaskinens reparation.

Var själv en ingenjör i samhällsmaskinen. Kräv sanning in i minsta detalj. Inte en enda lögn får tillåtas slippa undan. 😉

Länkskatt 🇪🇺

Sidan ansvarar för EU:s länkskatt, inte användaren som publicerar. Min blogg förblir offentlig. WordPress hanterar länkskatten (blockera läsare i EU?).

Donationer 🎁

Bloggen kör nollbudget, och behöver inga donationer.

sanning_kors_logo_3

Annonser