Alt-nytt ✂

rss Alt-nytt Bokmärk i webb- eller RSS-läsare.
Blandade nyheter från svenska alternativa medier ⎇🗞️🇸🇪

Samhällsnytt ✂

  • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.

Katerinamagasin ✂

White TV ✂

P.g.a. frånvaro av datum, presenteras White TV bättre här än i alt-nytt rss.

rss Alt-nytt RSS

Blandad RSS-ström från svenska alternativa medier ⎇🗞️🇸🇪
Ny mix: 2019-juni-28
rss Alt-nytt Bokmärk i webb- eller RSS-läsare.
🔗 Alt-nytt WP Formatterad med WordPress

Fler nyhetsaggregatorer

🔗 Alt-media RSS Ladda om en extra gång.
🔗 Alfheimr Fungerar
🔗 Blueshift/Alfheimr Reserv

⎇🗞️ Värna mediers mångfald och värde, frihet och sanning.

⚠️ Falska nyheter med hatretorik i alt-medias konspiratoriska påverkanskampanj av ryska agenter är högerextremt utanför vänster-värdegrundens politiskt korrekta åsiktskorridor.
🚔 Vänsterbliven tokvänster (((☭))) som alt-nytt leder i existentiell nöd kan anmäla sin sorg här: 🔗 expo.se 🔗 jagarhar.se 🔗 näthatsgranskaren.se

Kontrollerad opposition

Vill man veta vem som är kontrollerad opposition, skall man titta efter vem som är störst.

När folk börjar ’vakna’ en masse, och inbördeskriget står närmre, är det meningen att etablerad lydmedia skall börja skriva som dagens alt-media. Kontrollerad alt-media skall lämna över stafetten till kontrollerad lydmedia för en kontrollerad ’revolt’. ”Eliten” har varvat lager av bedrägerier, likt en rysk docka (matrjosjka, babusjka). Normalt vaknar man från ett lager till nästa, och behöver vakna många gånger.

sanning_kors_logo_3

Annonser