Kryptohistoria

Uppdaterad 2019-november-28

Arkeologiska fynd av tillverkade föremål i miljontals år gamla lager indikerar att jorden har hyst avancerade civilisationer långt före vår egen. Förstenade mänskliga fotavtryck bredvid dinosauriespår berättar att Guds mänskliga skapelse är oerhört gammal. Plejares, galaxens mest avancerade och mäktiga kristna civilisation (som jag personligen har mött) vet att människan är Guds egen design, och äldre än dinosaurierna.

dino_human_footprint-untouched
Fossilt avtryck av mänsklig fot i avtryck från dinosaurie

12.000 år gammal Anunnaki-kung funnen i Iran

anunnaki-kung-iran-3

anunnaki-kung-iran-2

anunnaki-kung-iran-1

Osiris-templet i Abydos, Egypten

abydos_helicopter
Helikopter?

Atlantis funnet utanför Kuba?

triangle-atlantis-582023

Två vetenskapsmän, Paul Weinzweig och Pauline Zalitzki, har med en undervattensrobot utanför Kubas kust bekräftat existensen av en gigantisk stad på havsbotten. Den uråldriga staden, med flera sfinxer, stenar arrangerade likt Stonehenge och minst 4 gigantiska pyramider (större än de i Giza) bland övriga ruiner, ligger i den mytomspunna Bermudatriangeln.

Katastrofen som placerade staden på 180 meters djup kan ha inträffat vid den senaste istidens slut för 10.000 år sedan, då havsnivån var 120m lägre än idag. Smältvatten fick havsytan att stiga snabbt. Enligt en rapport (Arclein of Terra Forming Terra, Cuban Subsea Pyramid Complex), pekar bevisen på att havsytan steg samtidigt som geologiska processer sänkte markytan där staden låg. Det motsvarar exakt legenden om Atlantis. Naturens dubbelattack lade staden i sin blöta grav.

atlantis-bermuda-triangle-cuba

Ett skriftspråk finns ingraverat på stenarna, funnet i riklig mängd i nästan alla sektioner av området, delvis liknande egyptiska hieroglyfer.

Är undervattensruinerna verkligen Atlantis? Enligt dagens Yucatánkulturer ingick Centralamerikas norra del ursprungligen i en ö som sjönk i en katastrof. Denna ö kallas Atlanticú.

atlantis-sinking-maya-tikal

Konstverket ovan fanns en gång i den gamla Maya-staden Tikal, i Guatemala, och ser ut att illustrera Atlanticús undergång. En arkeolog tog hem det till Tyskland, där det förstördes under WW2.

🔗 Atlantis Discovered in the Bermuda Triangle

Atlantis var ett imperium, troligen med flera städer. Ruinerna kan härröra från åtminstone en av deras städer. Antarktis anses bevara betydande rester av Atlantis civilisation.

Jag har själv mött Plejares, de utomjordiska människor som en gång skapade kolonin Atlantis. Ämnet berördes kort vid olika tillfällen, vilket bekräftade att Atlantis verkligen har funnits, samt att det inte är trivialt att hitta dess rester. Vi blonda, blåögda nordbor är ättlingar från Atlantis, och ser ut precis som dagens Plejares. De sade mig, ansikte mot ansikte, att vi är samma folk. Plejares är idag kristna, med galaxens mäktigaste och mest avancerade civilisation. 🔗 UFO:n erkänns offentligt?

Formell historia

Privat egendom framdrev jordbruk, inte omvänt

assyrian_dog_inscription-assyrian_mastiff_history-pshdar_dog-assyrian_dog-babylon_dog

Människor började idka jordbruk i Mesopotamien för omkring 11.500 år sedan. Därefter uppträdde odling av grödor och uppfödning av boskap oberoende, på kanske ett dussin andra platser över världen, i vad arkeologer kallar den neolitiska jordbruksrevolutionen. Det är ett av de mest grundligt studerade avsnitten i förhistorien. En artikel i Journal of Political Economy visar dock att de flesta förklaringarna inte stämmer med bevisen.

Jordbruk och privat egendom går hand i hand. Men vad kom egentligen först? Den gamla synen är att jordbruk ökade produktiviteten, varpå privat egendom uppmuntrade långsiktiga investeringar. Forskarnas data sade dock att produktiviteten inte alls blev bättre. Tidiga jordbrukare och deras boskap fick ett extremt försämrat näringsläge.

Förklaringen till jordbrukets uppkomst är i stället att konflikter om naturtillgångar bland jägare-samlare löstes med den sociala uppfinningen ”privat egendom”, ett system av ömsesidigt erkända rättigheter till privat egendom.

Det är mycket lättare att definiera och försvara egendomsrätter till domesticerad boskap än till vilda djur. Jordbruk blev från början framgångsrikt, då det underlättade en bredare tillämpning av privata egendomsrättigheter, inte för att det lindrade försörjningsarbetet.

Betrakta vårt moderna samhälles alla möjligheter. Det första steget ut ur jägar-samlartillvaron togs med uppfinningen av principen ”privat egendom” — den tidigaste grundpelaren i kommande civilisationsbygge.

Västvärldens nutida luciferianska etablissemang vill rasera civilisationen, och i dess ruiner resa ett globalt slavsamhälle. I kärnan av deras angrepp ligger strävan att upphäva privat egendom. ”Eliten” vet väl vad skada gör.

🔗 Private Property, Not Productivity, Precipitated Neolithic Agricultural Revolution

sanning_kors_logo_3