Christchurch-massakern fejkad

Uppdaterad 2019-april-06

christchurch_2019

Massakern i Christchurch, Nya Zeeland fredag den 15:e mars 2019, Idus Martiae, är fejk. I bild ovan syns hur tomhylsorna försvinner i tomma intet! Sekvensen finns c:a 9 minuter in i filmen. Attacken är trickfilmad. Nya Zeeland hotar med 10 års fängelse för den som laddar ner filmen, och 14 år om man delar den. Registreringsskylten FQH875 i filmen kan leda till terrorns organisatörer. Filmen avslöjar ”elitens” psykologiska operation för ras- och religionskrig till deras planerade polisstat i Europa och USA. Väsentligen all terrorism skapas av regeringar och säkerhetstjänster. Terrorism är generellt teater, oavsett realismen i genomförandet.

Detaljer som avslöjar bluffen

Christchurch-massakern är så fejkad. Folk ligger redan ner när skytten kommer (c:a 6 minuter in i filmen), inga kulhål i väggar eller fönster, inga skador i kläderna när offren blir skjutna, inget blod direkt, med arrangerade undantag, t.ex. mannen som ligger avskilt från klungan och sprejar ’sitt’ blod. Blod läggs till efteråt, innan skytten kommer tillbaka från bilen [!]. Han verkar professionell, men har ändå för litet ammunition, och måste gå en extra vända till bilen för att hämta mer — så de hinner fixa rekvisitan? Han slänger irrationellt ner ett vapen på marken, likt i ett datorspel snarare än som planterat bevis. En mössa blåser iväg av tryckluft från lösa skott. Vid 13:20 skjuter han ut en sidoruta, men glaset faller inåt.

christchurch_2019_glass_inward
Hur kan glaset falla inåt?

Skott i vindrutan (12:50) har ingen synlig effekt:

christchurch_2019_vindruta

När bilen bärgas finns ändå hål i rutan. Filmades ett mentalt kontrollerat genrep (mind control)?

KSH90

Kvinnan på trottoaren, från 11:45, är välfejkad, trots missödet med blodpåsen.

christchurch_2019_11.50a
11:47 Kvinnan på trottoaren skjuts. Observera muren till vänster.
christchurch_2019_11.50b
11:51 En rödklädd man står plötsligt vid muren till vänster. Rödklädda män syns vid flera tillfällen.
christchurch_2019_shoes
12:06 Skor är markörer vid bluffterror.

Ett par skor har lagts bredvid kvinnan. Utlagda skor är frekvent rekvisita vid fejkterror. De fungerar som triggers (utlösare) till mentalt kontrollerade agenter, men är också en frimurarsymbol. En eller två skor har olika betydelse.

christchurch_2019_12.06
12:06 Den röda fyrkanten över armen är en blodpåse som skulle explodera och spreja teaterblod, men bara föll ut i stället.

Tidigare bluffterror har avslöjats i frånvaron av dödsattester till de påstått avlidna. Anhöriga blir till problem när de gräver efter sanningen, varför äkta dödsoffer är oönskade. Om det verkligen skedde massakrer, med 50 bekräftade dödsattester, kan filmen ha fabricerats för diskreditering av alt-media. Allmänhet och sanningsrörelse ges olika lögner för att skapa barriärer, hålla oss distraherade, upptagna med inbördes konflikter, och isolera de intelligenta i toktunnan. Den verkliga sanningen ges varken till lyd- eller alt-media.

christchurch_socks
Tyvärr, i en senare del av filmen (10:37–10:40) ser man hur skytten vänder sig om över mannen, varpå fötterna växlar färg. Mannen har något blått på ovansidan av fötterna, så färgen ändras med synvinkeln. Skarpsynt, dock!

christchurch_2019_bluesock

Man kan lätt peka ut detaljer som visar att filmens attack är en bluff (eller ett IQ-test):
1. Tomhylsor försvinner i tomma intet.
2. Ett fyllt magasin ligger redan på golvet i moskéns korridor när skytten går in första gången. Han plockar senare upp det.
3. Vid första entrén i stora salen, skjuter han inte hela vägen till vänster. När skytten sedan vänder sig om, ser man för första gången helt till vänster, varpå det redan ligger kroppar där som absolut inte beskjutits, men ändå ser skjutna ut. Passande nog ligger kropparna generellt med ansiktet nedåt. Ville man dölja dockors ansikten?
4. Man kan se hur skytten sprejar skott mot en vägg (höger), vilken ändå förblir pristint oskadd. På enstaka kroppar där skador absolut borde synas, även vid helmantlad ammunition, syns inte en skråma, bara rörelser från tryckluften i lösa skott. Under kriget mot teknokraterna i Uppsala 1980 såg jag folk bli skjutna på riktigt. Jag vet hur det ser ut.
5. Filmen är tydligt redigerad, men skytten arresterades direkt efter dådet, och hade inte tid att redigera någonting.

Bara i enstaka situationer investerade man i goda effekter. Det hela filmades som en FPS (first person shooter), lättkopplat för datorspelare. Ville man inspirera copycats?

Media presenterar icke-offer som offer: 🎞️ Media blåljuger om skjutna

Terroristens film

En övning pågick i Christchurch under 9 dagar, precis fram till terrorattacken. Filmen torde ha skapats under övningen. Skall ”eliten” rädda sitt falska narrativ, måste filmen resolut tas ner. Att se filmen tjänar folket och sanningen, men saboterar Gladio och planerna för inbördeskrig i Europa och USA. Därför rekommenderas alla att se filmen. (Datorspel är blodigare.) Barn, kvinnor och andra sinnesklena undanbedes 😉.

Döm själva: 🎞️ Christchurch-massakern

☞ Om svensk lag förbjuder länkning, tar jag ner länken. Filmen visar bara skådespel, ingen äkta terror, ingen äkta död. Ett fabricerat drama kan inte anses förbjudet att visa.

Säkerhetsexperter kan hävda att det inte går att kontrollera de hundratals människor som behövs till en falsk terrorattack; men det går i en övning, vilket klassiskt ackompanjerar bluff-terror. En del äkta döda brukar även ingå. Trovärdiga vittnen hävdar riktiga offer på sjukhus efter attacken. Här är bilder från en övning: 🎞️ Terrorövning i moské

Anledningen till 10 år

Nyzeeländska myndigheter intygade snabbt att den uppenbart falska filmen är äkta, och hotar groteskt med 10 års fängelse för innehav av den fejkade filmen, vilket förvirrar även experter. En CGI-film kan inte vem som helst göra, och avslöjar en större operation med många inblandade. Dessutom verkar filmen innehålla detaljer som avslöjar attackens organisatörer, som skyddar sig själva med hotet om 10 år. Vem är rädd för kriminaltekniska bevis?

Bilen nedan, parkerad vid moskéns entré, har väckt misstankar. Skytten bara siktar, utan att skjuta. Bilen kan tillhöra någon associerad till operationen, och därmed avslöja attackens verkliga organisatörer.

christchurch_2019_handler

christchurch_2019_8.51
Strax är bilen borta, och trafikkonen framför infarten omkullvält. Skulle konen hålla utvägen fri?

christchurch_2019_handler_regBilen är 🔗 FQH875, en Toyota Will av ovanlig design som endast såldes i Japan, och upphörde 2004. Bilen är ovanlig och udda, vilket är precis vitsen med den. Det är verkligen viktigt att ta reda på vem som äger bilen. Myndigheter kan använda Nya Zeelands bilregister, men exponerar sin komplicitet när de avstår.

🔗 Nya Zeelands bilregister 🔗 thatcar.nz FQH875 🔗 carjam.co.nz FQH875 🔗 car-number.com FQH875 🛑

Bilen väntar under attackens första 2 minuter. När skytten återvänder till moskén, markerar bilen halvvägs framför entrén, varpå skytten går en annan väg. Sedan försvinner bilen.

Skytten väljer systematiskt att inte gå där bilen står i vägen. Likt utplacerade skor, tycks bilen fungera som markör. Toyota Will har en ovanlig design, och är lätt att särskilja, men ändå tillräckligt normal för att inte väcka uppseende. Svarta sidorutor hindrar insyn.

Datorspelande copycats

Det är svårt nog att göra även enklare filmer, och Hollywood kunde ha gjort en bättre bluff, men filmen visar ändå en möda att prestera övertygande fejk. Dådet var ett genomtänkt drama, med datorspelets ingredienser: en springer ut ur ett rum, men skjuts vid ytterdörren; en försöker tränga sig förbi skytten, men skjuts direkt framför vapnet; en kvinna syns passera en springa i muren, och skjuts snabbt genom springan — ett typiskt FPS-element.

FPS-spelare är vana att identifiera sig med skytten. Filmen har en hög inlevelsefaktor.

Fejk-arrangörerna når inte ända fram idag, men har en tydlig ambition att framöver helt kunna övertyga oss. Följetongen lär fortsätta med bättre script, effekter — och skådespelare.

Förebådande programmering

Datorspelare har redan i ”Modern Warfare 2” (2009) fått öva sig att skjuta ihjäl oskyldiga folkmassor. Spelet var blodigare, med vakter som sköt tillbaka. Spelterroristerna hade samma lugnt metodiska beteendemönster som skytten i Christchurch (total kontroll), knappast av en tillfällighet.

Christchurch, Nya Zeeland

Nya Zeeland är ett land ”eliten” flyr till inför kommande tid av svårigheter. Självklart önskas censur och avväpnad befolkning just där. Likt Sverige, är NZ ett genomkorrumperat föregångsland i ”elitens” globala maktprojekt.

Med Christchurch, ”Jesus kyrka” och en vit gärningsman stämplar man terrorn med associationer till de vita, kristna man planerar att folkmörda.

Terrorns syfte

Attacken skulle öppna dörren till (global) kontroll över medborgarnas vapen och journalistik (sociala media), för fler falska attacker över världen, där folk varken skall kunna försvara sig eller avslöja sanningen. Ytterst skall terror ge inbördeskrig, starta WW3 och forma en världsstat. 🔗 Varning för inbördeskrig i Sverige 🔗 Stoppa 3:e världskriget 🔗 Långsam statskupp i Sverige

Alla makthavare vet de katastrofala resultaten av mångkulturalism, från inbördeskrigen i Libanon på ’70-talet och Jugoslavien på ’90-talet. Politiker som hyllar mångkultur skapar medvetet inbördeskrig, för polisstat.

Publiken skulle chockas till att ge upp sin frihet, men som vanligt gjordes många misstag. Tyvärr krävs bara en kritisk massa av lättlurade för att ”eliten” ändå skall lyckas i sitt uppsåt. Terror skapar rädsla, vilken blockerar rationellt tänkande. Både rädsla och IQ avgör förmågan att genomskåda filmen. Uppenbara orimligheter placeras i teaterterror, och mäter publikens rädsla & IQ.

Kontrollen har lyckats när du kan tro att 2+2=5, ett element jag observerade under kriget mot teknokraterna. Jag såg folk bli bearbetade tills de mentalt inte längre kunde ta sig förbi ett presenterat narrativ — de bara kunde inte.

”Eliten” vill ha total kontroll över din kropp, ditt psyke — och din själ. Likt Bibelns Leviatan, tillåter de inte minsta förutsättning till någon enda form av ens mikroskopiskt motstånd.

”Eliten” är självföraktande, feg och svag, men ohyggligt manipulativ. De framträder inte förrän de har publiken naken och skyddslös på knä, med Internet censurerat, 5G realiserat, utan: vapen, privat sfär eller ens egendom. Allmänheten kan inte rädda sin framtid förrän de vaknar till att de utsätts för massiv, professionell psykologisk manipulation — massiv. Det otäckaste är inte ”elitens” manipulationer, utan allmänhetens fåraktiga villighet att bli ledd av dem — och sälja sin själ.

”Det finns ingenting gömt som inte skall komma i dagen och ingenting dolt som inte skall bli känt. Vad jag säger er i mörkret, det skall ni säga i dagsljuset, och vad jag viskar i ert öra, det skall ni ropa ut från taken. Var inte rädda för dem som kan döda kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan förgöra både själ och kropp i helvetet. Tro inte att jag har kommit med fred till jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd. Ty jag har kommit för att ställa en man mot hans far, en dotter mot hennes mor, en sonhustru mot hennes svärmor, och mannens husfolk skall bli hans fiender. Den som inte tar sitt kors och följer efter mig är inte värd att tillhöra mig. Den som finner sitt liv skall mista det, och den som mister sitt liv för min skull, han skall finna det.” — Matt 10:26–28, 34–36, 38–39

Mörkret angriper med lögner. Ljuset försvarar sig med sanningen.

Kommentarer

Den sämst fejkade masskjutning han sett:

Terrorhändelsen är så uppenbart förfalskad att vem som helst kan se. Det är inte att undra på att ”eliten” behöver massiv censur för att rädda sitt falska narrativ (sitt totalitära projekt).

Mental kontroll (mind control) är Gladios mäktigaste vapen:
🔗 Former Mossad Agent Dissects the New Zealand Mosque Mass Shooting
”… nano-implantation of all individuals in our Western countries is ongoing […] all individuals will be implanted and it is ongoing right now.”
🔗 5G, artificiell intelligens och nanobots

Attacken diskuteras även på flashback.org.

Idus Martiae

Idus Martiae, 15:e mars, datumet för Christchurch-attacken, är det gamla romerska datumet för att avsluta skulder. Återbetalade attacken någons skuld?

220px-Eid_Mar
Brutus mynt

Julius Caesar mördades av Brutus detta datum år 44 f.Kr.. Till höger Brutus egenutgivna mynt från 42 f.Kr., med en pileus (mössa för frigivna slavar) mellan 2 dolkar.

Tsar Nikolaj II abdikerade 1917-03-15, under ryska revolutionen.

Michail Gorbatjov (Михаил Горбачёв) blev 1990-03-15 president för Sovjetunionen. Under honom föll Östeuropas kommunism, den avgörande händelsen som skiftade geopolitiken.

Två plus fyra-fördraget trädde i kraft 1991-03-15. Fördraget avslutade formellt Tysklands krigstillstånd med övriga makter sedan andra världskriget. Segrarmakterna avsade sig alla tidigare rättigheter över Tyskland. Vilken roll får det enade Tyskland i vad som komma skall?

Inbördeskriget i Syrien började 2011-03-15. Det var egentligen en utländsk militär operation för att fälla Assad, för Israels Yinon-plan, för Genie Energy, för att underlätta massinvandring till Europa (Kalergi), och i förlängningen för europeiska inbördeskrig samt världskrig. Judarnas messias-föreställning är knuten till kristendomens kollaps och folkmord på den vita rasen.

Dagens globalist-”elit” är ättlingar till samma gamla ”elit” som återfinns bakom såväl det romerska imperiet som den ryska revolutionen. Släktlinjer har hållits samman genom minst 3.000 år, och utdelat många dolkar i många ryggar genom historien.

Brutus gamla mynt är en god symbol för ”elitens” nutida falsk-flagg attacker, eftersom det anknyter till ”elitens” historiska kontinuitet, deras imperier, korruption, slavar och kontroll över pengar. I Brutus fall var det ”elit” som angrep ”elit”, vilket sker nu också. Oavsett vem de angriper, illustrerar myntet deras långsiktigt beräknande bedrägliga natur.

En reaktion till “Christchurch-massakern fejkad

Kommentarsfältet är stängt.