5G, artificiell intelligens och nanobots

Uppdaterad 2019-oktober-05

5G-nätverket är i sig ett vapen som kan döda!

🎞️ Urgent! Forbidden information,a must watch! 5G is a kill grid that will lead to forced vaccinations.

”Eliten” tränger ihop oss i städer, där vi badas i mikrovågor. En mängd nya medicinska symptom kommer att uppstå, vilka skall skyllas på något smittämne, likt en ny polio. Mot detta skall krävas tvångsvaccinering av hela befolkningen. Vacciner³ och chemtrails har tillsatser som ytterligare tar ner oss, t.ex. nanobots. En försvagad och decimerad befolkning är lättare att förslava.

5G — tumörer & tyranni

5G byggs ut snabbt och utan debatt, så folk inte skall hinna protestera. Officiella studier av hälsoeffekter saknas; men skuggornas folk vet förstås effekterna precis. Om allmogen visste skulle 5G stoppas. 🔗 Brandmän nervskadade av 5G

Hjärtstoppare är ett vapen som stör nervsignaler med pulsade mikrovågor och framkallar hjärtattack. Pulsade mikrovågor kan även påverka tanken (mind control). Vid 9/11 påstås just pulsade mikrovågor ha skapat repulsion på atomnivå, så materialet i WTC pulvriserades. 5G-nätverket kan, likt laser, rikta pulsade mikrovågor, och därmed angripa utvalda mål.

5g_weapon

Odjurets system

Googles Ray Kurzweil hävdar att till år 2035 kan injicerade nanobots bygga ett internetmodem i hjärnan, för kommunikation med artificiell intelligens — via 5G (🔗 NIBC-teknik). En del av hjärnans tänkande sker då ute på nätet. Tankevärld och identitet blir delvis maskinell. Barn växer så upp utan själens fulla individualitet och frihet (hive-mind² 🐝). Odjurets¹ system kan kontrollera hela samhället. När något behöver uträttas, sänder AI:n tanken till lämpliga individer att gå och göra jobbet. Om någon börjar tänka: ”frihet”, vet AI:n om det, och beställer agenter för upplockning. Folk blir som drönare i en myrstack. Ögon och öron blir fjärrstyrda kameror och mikrofoner. 5G är ett avgörande projekt för ”eliten”, vilka lär använda all sin makt till att driva 5G till sin fullbordan.

Stanna utvecklingen, jag vill kliva av!

never_offlineDatamängderna i framtidens kontrollstat kräver 5G: sakernas Internet, chippade människor (odjurets märke¹). Kinas ’sociala poäng’ är en annan aspekt av odjurets system: 🔗 Datorspel mot dissidenter i digital diktatur

5G har begränsad räckvidd, och stoppas i naturen av träd. Odjurets¹ 5G/AI-tyranni kräver 100% urbanisering: 🔗 Landsbygdens tvångsevakuering

Hjärnan kan omslutas av en virtuell verklighet, som ett datorspel. Ett barn kan växa upp utan att någonsin upptäcka världen utanför.

the_matrix

Med 5G tar mänskligheten just nu slutgiltiga steg in i en mardröm utan återvändo. Om folk inte riktar sin fria tanke till 5G/AI-hotet, har de snart ingen fri tanke att rikta till någonting. ”Eliten” har redan övat mental kontroll (mind control) på TI:s (targeted individuals). Ytterst vill de kontrollera och förstöra din själ.

🎞️ 5G APOCALYPSE – THE EXTINCTION EVENT
🎞️ Barrie Trower on 5G


Noter:
¹Jag är djupt kristen. Oavsett tro, är begrepp som: ”odjurets system” och ”odjurets märke” mycket välfungerande i dessa dagar.
²En ”hive-mind” (symbol: 🐝) är en mental enhet av ihopkopplade hjärnor, likt Star Treks Borg. ”We are one.” Självständig individualitet och personlig fri vilja utplånas. 🐝 är en metod att skapa slavar.
³Vaccinkritiker tystas hårt, just därför.

🔗 Obefintlig etikdiskussion kring hjärnforskning och AI
Forskningen har kriminella syften. Offentlig etisk kontroll skulle antingen korrumperas eller driva forskningen under jorden. ”Eliten” måste besegras om tekniken skall stoppas.
🔗 Everything You Need to Know About 5G
🔗 Du sköna nya värld

6G

Efter 5G kommer 6G. Man har redan börjat experimentera. 6G använder 95 GHz, samma som ADS (Active Denial System), som skapar en intensiv brännande sensation i huden, och kan vara dödlig vid ihärdig exponering.

🎞️ 6Genesis vision for 2030

Halleluja! Filmen ovan utelämnar dock nano-implantaten i hjärnan för tankens kontroll, privatlivets utplåning och den fria viljans förgörelse. Kropp och psyke är ständigt uppkopplade, utan undflykt. Enligt Bibeln kommer en tid då människorna börjar söka döden, men inte kan dö.

Bin faller döda kring 5G-mast

5g_dead_bees-7

Döda bin i betydande mängder faller kring 5G-master. När 5G kommer upp i Sverige: observera, dokumentera och publicera. Den som påstår sig veta att 5G är säkert, är en lögnare och förrädare.
🎞️ Bees dying under 5G poles

Ungdomar får hornutväxt av mobiltelefonanvändning

skull-spikes

En allt vanligare hornutväxt i kraniets nacke har observerats hos 41% av 18-30-åringar. Hornet framträder oftare bland yngre, och anses bildas genom mobiltelefonanvändning. Medicinsk behandling är inte motiverad. När hornet väl har formats lär det bestå genom livet. Vad skall framtida arkeologer tro? Kremering är nog att föredra. [Obs: Äkta fakta, inget skämt!] 🔗 Young people are growing horns from cellphone use: study

sanning_kors_logo_3