Du sköna nya värld

Uppdaterad 2019-november-27

Du sköna nya värld

Aldous Huxleys bok ”Brave New World” (1932, ”Du sköna nya värld”) är tillsammans med George Orwells ”1984” (1949) klassiska beskrivningar av ”elitens” planerade framtid. Familjen Huxley ingick i den teknokratiska eliten. Hans bok beskriver vad han visste att de själva skulle göra. ”Elitens” hederskodex kräver officiellt tillkännagivande av deras planer, må vara förtäckt i Hollywood-filmer och skönlitteratur. Om folk inte fattar eller bryr sig, anses vi ha gett tillstånd, även om det gäller folkmord på 90% av världsbefolkningen.

Orwell var optimist, jämfört med vad som nu tar form.

Resten av denna artikel beskriver natur, samhälle, vetenskap, teknik och metoder i ”elitens” nya världsordning.

Politik — dressyr och kulissbygge

🥤 Att nå fram till individen, och realisera ett ställningstagande i en personlig, fysisk handling är en stark påverkansmetod. (Sanningsrörelsen behöver ta lärdom, om de vill gå från minoritet till majoritet.)

democracy
Dresserade till att stå kvar…
Binära sprängmedel

Under ”kriget mot terrorismen” har man hävdat att terrorister har flytande, binära sprängämnen, som exploderar när man blandar ihop dem. Därför förbjöds flygpassagerare att ta med vätskor ombord. Man ställde upp plasttunnor, där passagerare och terrorister tvingades hälla ut, och blanda ihop, sina vätskor. Att det då skulle explodera brydde sig flygplatsernas säkerhetsansvariga inte om, eftersom de visste att allt var fejk och psyop (och kanske IQ-test av passagerarna).

Genom att fysiskt hälla ut sina medhavda drycker, har individen i egen handling offrat sina livsuppehållande resurser, i underförstått erkännande av terrorhotet och myndigheternas auktoritet. Dylika mentala effekter utnyttjas även i ritualer (spirit cooking). Det hade varit säkrare att lämna ifrån sig hela förslutna flaskor, men att öppna och hälla ut är en starkare offerritual.

Att man gav sig på medhavda vätskor har ett eget syfte: Nazisterna förnekade judarna tillgång till drycker under transport till arbetslägren. Sedan lovade man en stor kopp varmt te när de kom fram — bara de gjorde som de blev tillsagda. Även vårt samhälle testar vatten som kontrollmetod inför framtida planerad polisstat.

WW1

Under 1:a världskriget sade man (lögnaktigt) till Frankrikes allmänhet att det rådde metallbrist. Folk uppmanades att lämna in sina grytor och stekpannor för att hjälpa krigsindustrin. Metallen behövdes inte; allt grävdes ner. Kampanjsyftet var att motivera individen till en åtbörd, en uppoffring, som skapade en känsla av personlig förbindelse att stödja krigsverksamheten.

Papperssugrör

🥤 Dagens ökända papperssugrör är på samma sätt bara till för att ge individen ställningstagandets identitet. Deras miljöeffekt är försumbar.

Klassiska metoder

Bland klassiska dressyrmetoder kan nämnas:

 • Rädsla: Rädsla blockerar rationellt tänkande, och väcker tacksamhet för ’skydd’ och övervakning.
 • Infantilisering: Låt lärare och politiker ta hand om dig, så du inte utvecklar ansvar och initiativkraft. Passivitet skapas genom överlåtelse.
 • Kollektivism: Utan fysisk och psykisk privat sfär, försvåras personliga initiativ, ifrågasättande och utmaning av makten. Grupptänkande, skam och stress förstör personligheten — och skapar en ny (moralisk relativism). Plötsligt hålls du upptagen av försvar mot fabricerade onda anklagelser.
 • Preussisk skola: Efter Tysklands förlust mot Napoleon frågade politikerna sina generaler varför man hade förlorat. Generalerna svarade att den tyska soldaten agerade för självständigt på slagfältet. Generalerna föreslog en skolgång där arbetet uppdelades i lektionstimmar med klockringning emellan, och att lärarna ställde frågor om detaljer i stället för sammanhang. Den nya skolan ledde till de mest disciplinerade arméerna i Europas historia, under WW1&2.
 • Teve: Upprepat TV-tittande ’stänger av’ människans centrala nervsystem (Fred Emerys, 1975), och skapar mottaglighet för budskap.
Härskartekniker

Samhällets dominerande politiska vänster manipulerar Sveriges folk med väldefinierade härskartekniker:

 • Osynliggörande
 • Förlöjligande
 • Undanhållande av information
 • Dubbelbestraffning (damned if you do, damned if you don’t)
 • Påförande av skuld och skam

Man:

 • Döljer, avlägsnar sakfrågan
 • Flyttar fokus till bisaker
 • Bildar en moralisk ont-gott, rätt-fel diskussion
 • Relativiserar, förminskar problemet (”Sverige har aldrig varit tryggare.”)
 • Osynliggör
 • Hånar budbäraren

Hjälper inget av ovanstående, gå till personangrepp.

Under kriget mot teknokraterna, tycktes dessa härskartekniker fullkomligt sitta i ryggraden hos nätverkets medlemmar. Jag vet att de utbildades i dem, men kan inte undgå intrycket att beteendet även är en naturlig konsekvens av en personlighetstyp. Jag noterade en av dem som försökte, men inte kunde förmå sig, eftersom metoderna vållade honom ”moralisk smärta”. Samvetet var dock inte till minsta besvär för de övriga.

Jag såg fler metoder än vad som nämnts ovan, där brytande av olika former av integritet var central.

”Först ignorerar de dig, sedan skrattar de åt dig, efter det bekämpar de dig, därpå vinner du.” — Mahatma Gandhi

Starta din egen blogg, så får du se att du snart ignoreras. Då vet du att du är på rätt väg — för du har just vunnit ¼ av striden.

Anarkotyranni i Sverige

Begreppet anarkotyranni beskriver dagens sociala anarki, med skenande brottslighet som staten inte vill (eller kan) få bukt med, parat med tyranniska attityder mot den skötsamma befolkningen, vilka tystas för att dölja rådande sociala anarki och systemets totala misslyckande 📄.

Tag som exempel statens vilja att reglera vapenmagasin. Kriminellas illegala vapen ’motverkas’ med avväpning av skötsam allmänhet. Statens resonemang är så förvridet, att det måste vara medvetet.

Regeringen tjänar den ”elit” som kontrollerar ISIS, vilka har tusentals krigare i Sverige, inför planerat inbördeskrig. Det är meningen att beväpna ISIS och avväpna allmänheten. ”Eliten” skickar sina legojihadister på oss, och låter det motivera vår avväpning — när vi borde beväpnas.

Anarkotyranni är en metod — metod — att dränera befolkningen och förbereda polisstat. Vi avväpnas när etablissemangets kriminella lakejer expanderar.

Världsreligion

Den abrahamitiska familjens hem

Påven Franciscus arbetar på att realisera den sista tidens världsreligion. Vid ett besök i Abu Dhabi i februari 2019 beslöts om upprättandet av ett interreligiöst centrum, med kyrka, moské och synagoga, i Förenade Arabemiraten, som del i arbetet att ’främja religiös harmoni och överbrygga anhängare av de tre abrahamitiska religionerna’.

abrahamic20family20house

Att föra samman världens alla religioner, är ett led i projektet att ersätta existerande religioner med global luciferianism. Världsallmänheten skall tvingas välja mellan att bekänna sig till ”elitens” luciferianism eller bli avrättad.

Blir den kristna byggnaden i bild ovan hemvist för uppenbarelsebokens falska profet, i den yttersta tiden? Är den muslimska byggnaden till för Mahdi, som skall förstöra judar och kristna? Kommer judarnas hus att hysa deras messias, som skall utrota oss vita, kristna goyim? Eller är detta platsen där judar, muslimer och världens alla religioner till slut, efter den sista tidens all ondska och massdöd, erkänner vår egen kristna Jesus?

Glädjande nog, gror ett uppror mot påven Franciskus. Hans föregångare, Benedictus XVI tillsammans med katolska kyrkans traditionalister, uppbackade av Donald Trumps f.d. strateg Steve Bannon [!], söker underminera Franciskus påvedöme, enl. Wayne Madsen.

Propaganda

In the Shadow of the Moon

in-the-shadow-of-the-moon-netflix-movie-1

I den nya Netflix-filmen ”In the Shadow of the Moon”, reser Antifa-liknande vänsterblivna bakåt i tiden, för att mörda nationalister, vilka beskrivs som så onda att deras brott ”trotsar tiden”. Syftet är att säkra segern åt globalisterna.

Filmens budskap: Nationalister måste dödas.

Inbördeskrig och democid förbereds med denna propagandafilm — en dystopi som försvarar vad dystopier brukade varna för. Under dagens vänsterkontroll är t.o.m. dystopierna bakvända. Tiden är ur led.

Tokvänstern har kastat loss från verkligheten, och lever ut ideologiska fantasier i en psykotisk drömvärld (klimat, kön, ras, nation, historia, kultur, censur, abort). Trängda av konfrontation med kompromisslös verklighet, har de retirerat till en egen bubbla, där de nu drömmer om en framtid av massmord på politiska motståndare.

Vålnaderna av Mao, Stalin och Pol Pot reser sig ur dödens fält för röda terrorns blodiga återuppvaknande.

sverigesradio_mao1

Propagandatjänster på nätet

Vem som helst kan köpa propagandatjänster på nätet 📄. Forskare på Recorded Future skapade ett låtsasföretag, och beställde en desinformationskampanj för några tusenlappar. Snart beskrevs företaget positivt på riktiga nyhetswebbplatser [sic!]. Sedan beställde forskarna en smutskastningskampanj mot låtsasföretaget, vilket också genomfördes med framgång. Total kostnad: 64.000 kr.

Avsaknad av moral och anständighet hotar såväl välstånd som frihet. Samhället bryts ner av censur och desinformation, vilket dessvärre är vänsterns avsikt.

Project Blue Beam

Project Blue Beam skall skapa illusionen av en utomjordisk invasion för att driva in världsbefolkningen under en central, totalitär världsmakt. NASA har redan utvecklat rymdbaserade vapen, avsedda att tränga in i varje aspekt av mänskligt liv. Detta projekt kallas Operation Blue Beam, och kommer i 4 steg:

 1. Fejkade arkeologiska upptäckter av ’tidigare utomjordiska kontakter’ skall bryta ner rådande arkeologisk kunskap, och framställa alla fundamentala religiösa doktriner som felaktiga.
 2. Teknik existerar att med 3D-hologram och ljud projicera illusioner av hela slagfält, så verklighetstroget att ingen kan skilja verklighet från fiktion.
 3. En mikrovågseffekt, kallad: ”voice to skull”, kan projicera in ljud (talade instruktioner) i huvudet på en utvald person, utan att det hörs i omgivningen. Liknande tekniker kan skapa bestämda tankar och känslor i en hjärna (mind control, mental kontroll). Fiendens radiokommunikation kan slås ut över stora områden, medan den egna består.
 4. Det sista steget kulminerar med världsbefolkningens gemensamma övertygelse om en utomjordisk invasion, pågående eller nära förestående, och tron att endast någon gudalik gestalt (en holografisk Antikrist) med en ny världsreligion kan rädda mänskligheten. Påvens nutida ekumenik är medvetet (men dolt) förberedande för detta. Jordens allmänhet skall nu övertygas att mänsklighetens överlevnad hänger på global centralisering av regeringsmakt, religion, militär och ekonomiska institutioner. New-age-religionen är oundgängligt fundamental för den nya världsordningens globala diktatur.
Xin'an River in Huanshan City in East China June 2011
Hägring längs floden Xin’an i staden Huanshan, östra Kina, juni 2011 — naturlig eller testkörning av project Blue Beam

Transhumanism

Tatueringar & hjärnimplantat

Dagens tatueringskultur är avsiktligt skapad som en mental förberedelse av befolkningen för de tekniska implantat och andra transhumanistiska cyborg-modifieringar som kommer framöver.

47% i åldersguppen 15—37 år har tatueringar — nära hälften. Svenskar har beskrivits som världens mest tatuerade folk. Återigen är vi ”elitens” lydigaste slavar. Tatueringstrenden uppstod inte spontant, och är till för att minska tröskeln till bl.a. hjärnimplantat, som påverkar och avläser tankar och känslor, för framtidens förslavade drönarbefolkning. Därför har bruket introducerats bland de yngsta.

tatuering.net-tatueringar-av-fjarilar-betydelse-design-historia-och-foton-174-550x392
Monarkfjärilen är en klassisk symbol för mind control. TI:s kan instrueras av sina hanterare att låta tatuera in en bestämd symbol, som signal till de initierade om vilken sorts slav den tatuerade är.

Att låta sig tatueras gör ont, och är (liksom piercningar) besläktat med självskadebeteenden. Det står inte rätt till med de tatuerade.

Tatueringar och piercningar är inget ’övergående mode’. De skall snart ersättas med något ännu häftigare: tekniska implantat (funktionella tatueringar). I Sverige har redan tusentals aningslösa idioter låtit implantera ett RFID-chip.

funktionell_tatuering_total_recall
Total Recall (2012), självlysande tatuering, steget mellan bläck och elektronik — förebådande programmering

När kommer den första animerade tatueringen?

Folks initiala motstånd mot chippning ingav hopp om ett allmänt förstånd. Det som hände sedan var värre. Acceptans skapades när statuspersoner började låta sig chippas 😕. Det var alltså dessvärre bara en enkel fråga om social acceptans, ingen medveten insikt alls 😔. Nu sprider sig chippningen…

Tekniken förs närmare kroppen, från iPhone till Google Glass till Internet-portal i hjärnan via nanobots (enl. Googles Ray Kurzweil till år 2035). Nanoteknik kan tillsättas i vacciner, injiceras i blodomloppet, och spontant sammanställa ett implantat i hjärnan. Skall hela befolkningen kontrolleras, krävs tvångsvaccinering. Även chemtrails är en väg för nanoteknik att tränga in i blodomloppet via lungorna (morgellons).

Efter ”sakernas Internet” kommer ”hjärnornas Internet” (🐝 hive-mind), varvid dina tankar och känslor plötsligt blir allas angelägenhet, när privatlivets sista rest utplånas. Olämpliga tankar och känslor kan bli straffbara. Allmänheten förbereds redan att uppfatta vissa känslor som brottsliga (hatbrott).

Återigen vill man hoppas på folks förstånd att säga: ”Nej!”, men troligen räcker det även här med att sociala statuspersoner går före, varpå folk tycker att: ”Jamen, då går det bra!” 🤪.

transhumanism

Bekräftad kloning av människor

🔗 Nu kan man klona människor. När en ny teknik lanseras offentligt anses den känd av eliten sedan länge.
◊ Många kändisar har genom åren plötsligt och oförklarligt ändrat utseende. Kloning misstänks, för kontroll över propagandaeffekt.
◊ I Billy Meiers WW3-profetia från 1987 nämns klonade soldater: 🔗 PDF-dokument

Världens första hybrid av människa och apa har skapats i Kina

Världens första hybrid av människa och apa har skapats i Kina. Embryot tilläts dock inte att födas. Syftet påstås vara att skapa organ för transplantationer. 🔗 Human-monkey hybrid grown in China

I Jesse Venturas välkända konspirationsserie nämns ”humanzees”: levande fullväxta hybrider av människa och chimpans, med syftet att skapa robusta soldater. Dessa påstås matas med genmodifierat kött som smakar människa, så de kan livnära sig själva i en krigszon. 🔗 Jesse Ventura — Manimal

Genmodifierade människor och hybrider under WW3 näms i Billy Meiers berömda profetia. 🔗 PDF-dokument

CRISPR-Cas9

CRISPR-Cas9 är en billig och effektiv genteknik, som varje lab kan hantera — myndigheter som terrorister. 🔗 Man har lyckats förändra en gen i en population myggor så de helt dog ut. En injektion (”förorenat” vaccin), och du är inte längre samma människa. En tvångs-massvaccinering, och folket är förändrat för alltid. CRISPR kan användas till transhumanism, ras-specifika angrepp och folkmord. Omdömeslöst arroganta idioter kan försöka förbättra sig själva och sina barn (gör-det-själv sats?). De som känner människans historia får däremot visioner av annalkande katastrofer. När genförändringarna hamnar i könscellerna blir de ärftliga, och en ny del av arten.

crispr_cas9

GMO-experiment fick motsatt effekt

th_mosquitoEtt arrogant försök att utrota sjukdomsspridande myggor med genmodifierade myggor, lyckades (tvärtemot intentionerna) skapa en resistent mutantmygga som nu möjligen kan smitta och döda ännu fler människor.

450.000 manliga GMO-myggor spreds varje vecka under 27 månader i Jacobina, Bahia, Brasilien för utrotning med sterilitet. Först gick populationen ner som avsett, men sedan började återhämtningen (till nära ursprungsnivån). Naturliga honor lärde sig att undvika GMO-hanar. (Mygghonor är smartare än våra feminister.) Dessutom spreds modifierade gener till den naturliga populationen, vilken nu har blivit resistent och mer svårdödad än någonsin.

GMO-myggorna kunde lätt släppas ut ur flaskan — försök nu bara att stoppa in dem igen.

’Vetenskapsfientlig’ kritik fick rätt. Laboratorievärldens GMO-galningar lär dessvärre (likgiltiga för jordelivets framtid) oförtrutet släppa ut nya beväpnade gener i det vilda. Vad kan väntas? ”Verkligheten överträffar dikten.” Självreplikerande genetiska föroreningar hotar ekosystem och livsmedelsproduktion. GMO-teknik har t.o.m. potential att förstöra den mänskliga arten [!].

När en teknik kan misstänkas orsaka skada, ligger bevisbördan för ofarlighet helt hos dess skapare.

Vetenskapsmän måste avkrävas ofarlighets-bevis, innan de kan tillåtas agera. Vacciner, GMO, bekämpningsmedel och fluor är exempel på vetenskap som släppts lös utan föregående bevis för långsiktig ofarlighet. Det är tur för forskarnas rumpor att allmänheten i stället håller ögonen på ”Let’s Dance”, då vetenskapens framväxt beklagligtvis inte alls följs av någon motsvarande mognad i medvetenhet eller etik.

Vetenskap utan visdom är självmord.

Top 12 — Livshotande vetenskap
 1. Kärnkraft (Fukushima)
 2. GMO (självreplikerande genetiska föroreningar, spec. frön, ägg och embryon)
 3. Nanoteknik (självreplikerande mikromaskiner)
 4. Biovapen (självreplikerande mikroorganismer)
 5. Atmosfärsexperiment (tesla-vapen, chemtrails)
 6. Artificiell intelligens (militära behov kräver autonomi när kommunikationen bryts, även självständig omdefiniering av mål)
 7. Partikelacceleratorfysikexperiment (Large Hadron Collider)
 8. Pollinatorstörning (bin och andra pollinerande insekter dör bort)
 9. Vacciner (biokemiska föroreningar, nanoteknik, sterilitet, cancer)
 10. Antibiotika (superresistens)
 11. Förorenat dricksvatten (fluor)
 12. Kärnvapen

Det värsta av allt är nog ändå att vetenskapliga institutioner pläderar emot tron på Jesus Kristus och Gud, men för dyrkan av vetenskap. Efter all dålig vetenskaps globala ödeläggelse, är det så dags för överlevande människor att be Gud om frälsning. God vetenskap med visdom, är däremot en livgivande kraft. 🔗 Transgenic Aedes aegypti Mosquitoes

Dresserade och modifierade djur

Hvaldimir ’räddar’ kamera

hvaldimir20info

Hvaldimir ’räddar’ kamera: 🎞️ Hvaldimir steal my gopro! and return it!

Hvaldimir stal kameran, och förväntar sig fisk som belöning när han har återlämnat den. Han gjorde vad han tränats till. Människan begick dock ett fel när han tog i valen.

Hvaldimir är en manlig vitval som fiskare nära Hammerfest i norra Norge uppmärksammade i april 2019, iklädd en kamerasele. Efter att ha befriats från selen, fortsatte valen att uppehålla sig i området, och verkade van vid människor. Spekulation att han hade tränats som rysk spionval, ledde till namnet Hvaldimir, av norska: hval och Vladimir Putin.

hvaldimir20med20sele

Tränade delfiner för militära ändamål är ett annat känt tema. Det kan även finnas akvatiska primater.

Vi människor mår bra av en marin kost, har dykreflex, och rester av simhud mellan fingrarna. Om våra förfäder levde i en semiakvatisk miljö, kan vissa ha gått helt upp på land, medan andra gick längre ut i havet. Delfiner uppvisar en anmärkningsvärd beredskap och förmåga att samverka med oss människor, möjligen ur samlevnad med akvatiska primater. Gamla föreställningar om sjöjungfrur från olika världsdelar (Europa, Kina m.fl.) kan ha en gemensam verklighetsbakgrund i akvatiska primater.

🔗 Hvaldimir Foundation, his Story

IQ sjunker

🔗 IQ sjunker 7 poäng per generation. Sedan WW2 har IQ sjunkit med 2,5 till 4,3 poäng varje decennium. Det tidiga 1900-talets höjda IQ var en engångseffekt, troligen p.g.a. bättre levnadsstandard. 🔗 Sedan viktoriansk tid har vi förlorat hela 13 (tretton) IQ-poäng. Lågintelligenta kvinnor gör fler barn än högintelligenta, med förlust av 0,8 poäng per generation. Fortsätter detta, är hela vårt folk snart i särskolenivå — adjöss vetenskap, teknik och välfärd.

Rashygien, eugenik troddes avse höjd IQ, men eugeniker har erkänt den egentliga avsikten att fördumma befolkningen under en ledande elit. Dagens transhumanism påstås ge ökade förmågor, men skall kontrollera och balansera befolkningens kapacitet till att bäst tjäna makteliten — precis vad den svenska skolan länge gjort.

iq_by_country
Nationaliteters olika IQ — notera Afrika, Kina och det muslimska MENA-bältet
David-Becker-Världens-IQ-map-1024x449
David Beckers nya karta med världens IQ
Från skapelsens krona till Laban-skolan

I mina kontakter med främmande intelligenta civilisationer, återkommer IQ 180 (etthundraåttio). Troligen har vår IQ under millennier sjunkit till 55% av vad den borde vara. (Vi nordiska arier är ättlingar till de mycket intelligenta Plejares koloni Atlantis, enligt dem själva.) Vår livslängd är 10% av den ursprungliga. (Plejares lever i 1.000 år.) För utomjordingar är vi människor gravt förståndshandikappade, åldras & dör 10 gånger för fort, och skapar samhällen med våldsamt dödliga problem. Mänsklighetens överlevnad är hotad; och det är inte att undra på. Utomjordingar jag mötte 1980 skrattade gott när de fick höra vårt gamla talesätt: ”Mot dumheten kämpa gudarna förgäves.” Så träffande för vår planet!

Brottslighet är genetisk

En nederländsk studie med 3.982 tvillingar visar att genetik är den absolut främsta faktorn bakom kriminalitet. 2014 genomfördes en studie med c:a en halv miljon svenskar, som visade att nära släktingar i regel är lika benägna att begå brott, oavsett deras sociala bakgrund. Fakta ignoreras dock av svenska staten, som har bestämt att kriminalitet har socioekonomiska orsaker. Fakta gäller även migranter. Urbanisering gynnar sociala predatorer, källan till brottslighet. Problemets grundläggande drivkraft kommer därför bara att öka framöver.

gwfattigslusk

🔗 EBSCO 🔗 Brottslighet beror främst på gener

Mental kontroll

Tavistock Institute

Ett välgjort koncentrat om Tavistock: 🎞️ The Tavistock Agenda

Tavistock, några nyckelord: Generationsklyfta, ungdomskultur, nya familjeformer, miljörörelse, feminism, rasblandning, färgade raser framställs som överlägsna den vita, österländsk religion & filosofi, fundamentalistisk kristendom, evangelisk sionism, meditation, judiska Kabbala (luciferiansk) skall ersätta den kristna kulturen, självförverkligande, hip-hop & rappmusik, lemlästad och obegriplig engelska, import av gäng för beväpnat kaos, radikal-vänsterstödda studenter för instabilitet och pseudo-revolution i slutet av 60-talet, pornografi, normalisering av pedofili, feminisering av män, hedonism, satanism, modern konst, droger, identitetspolitik, ’hat’ utnyttjas för social kontroll, censur, idiotförklaring, fördumning, sänkt koncentrationsförmåga, spänningsstrategi, Gladio, fördömd nationalstat.

Tavistock-Merkel-May

tavistock_merkel.jpg

Tonårsflickorna ovan fotograferades kring 1970, på ökända Tavistock Institute (centrum för ”elitens” verksamhet kring mental kontroll), där de gick i samma (hjärntvätt-)klass. Flickorna är: Angela Merkel (nu tysk kansler), Theresa May (nu brittisk premiärminister) och Dalia Grybauskaitė (nu litauisk president). Fria, demokratiska val är åtminstone en fin tanke…

tavistock_merkel_2

Förebådande programmering

Förebådande programmering (predictive programming) tillvänjer och desensitiserar publiken inför vad eliten tänker utsätta dem för; tolkningar, attityder och reaktioner tränas in. Metoden användes redan i antikens Grekland. Det var obligatoriskt (t.o.m. för slavarna) att se grekisk teater. I Sverige har det varit obligatoriskt att gå i kyrkan; sedan kom television, och nyligen statens möda att snabbt ge oss HDTV. 🎞️ Predictive Programming of Mind Control by Media

Fokuseringen på hemska pedofiler avser att desensitera oss, ett led i planerad acceptans av pedofili (🔗 Depraverad, dekadent ”elit”).

Kognitiv dissonans

Kognitiv dissonans är en metod att med motsägelser blockera folks mentala förmåga att korrekt uppfatta och agera på en situation. Regeringen utsätter svenskarna för en epidemi av krigsvåldtäkter, skjutningar och organiserad brottslighet; de hindrar uttryck av situationen, och driver fram en manisk fokusering på godhet. Allmänheten kan inte hantera motsägelserna, och hjälper ”eliten” att förstöra samhället, i tron att de gör det goda och rätta. T.o.m. alt-media nöjer sig med att frustrerat kalla allmänheten för godhetsknarkare, utan att presentera den bakomliggande psykologiska krigföringen.

sweden_welcome
Förortssafari — semesteräventyr i Sverige
Mental kontroll i Kina

Tiotusentals i Kina rapporterar i diskussionsfora om plötsliga sinnesförändringar. De hör röster eller ser bilder andra inte upplever. De tror sig vara ofrivilliga försökskaniner i kinesiska myndigheters experiment med teknologi för mental kontroll (mind control). Ett forum (stängt av censuren 2017) hade över 70.000 medlemmar.

Efter lång tid blir målpersonerna socialt isolerade med sänkt immunförsvar, vilket leder till diverse sjukdomar, även döden. Soldater attackerade med tekniken zombifieras, och kan beordras att stänga av sina stridsvagnars motorer — eller börja döda varandra.

Symptomen liknar de som rapporterades av amerikanska diplomater i Kina. De hörde onormala ljud och hade upplevelser av lufttryck. Efteråt uppvisades tecken på mild hjärnskada.

Liknande experiment pågår i Sverige, mot ofrivilliga försökspersoner. Liv förstörs. Det har hävdats att c:a 1 mord per månad begås av TI:s (targeted individuals, målpersoner). Självmord och mord drivs fram för att verifiera kontroll [sic!]. De fall när ”galningar” löper amok i samhället och mördar främlingar urskillningslöst, kan misstänkas vara experiment i mental kontroll. I så fall bör man hitta en övervakare med ”fjärrkontroll” i närheten. De som förvaltar tekniken är fullkomligt psykopatiska (KI, S:t Göran, FOI, Must, Säpo). Man kan föreställa sig intentionerna mot den övriga befolkningen i ett större perspektiv. Sverige har utvecklat tekniken sedan 1980. Mossad har tagit kontroll över de svenska resurserna på området, och använder dem i eget intresse, mot Sverige.

En Faradays bur kan blockera signalerna, om dess öppningar är mindre än våglängden. Det är därför en mobiltelefon kan fungera inuti en bil, medan en radiomottagare inte gör det. (En redig foliehatt skyddar.) Det skall gå att påverka en hjärna på avstånd av 1.000-tals km (satelliter), övervaka hjärnans intentioner, styra det autonoma nervsystemet, och även stanna hjärtat (artificiell hjärtattack). 5G innebär dramatiskt ökade möjligheter till mental kontroll. Stoppas 5G, återstår ändå betydande förutsättningar.

Efter 1900-talets fascism, kommunism, världskrig och massutrotning, står världen inför nästa varv med teknologiskt sofistikerad totalitarism, världskrig och massdöd, på en nivå som får Stalin och Hitler att framstå som söndagsskolepojkar.

🔗 Thousands in China Exposed to ‘Mind Control’ Technology Seek Answers
🔗 Government Accidentally Releases Documents on ”Psycho-Electric” Weapons
🔗 What We Know About the CIA’s Midcentury Mind-Control Project

Underjordiska baser

Phil Schneider nämnde en mycket stor underjordisk bas i Sverige. Troligen finns ett flertal. Tunnelbygget i Hallandsåsen misstänks ha varit en täckmantel för konstruktion av en ansenlig underjordisk anläggning — därav ’förseningar’ etc.. Någonstans i tunneln kan det finnas en ingång. Enligt Bibeln blir underjordiska baser dödsfällor för de onda i den sista tiden.

Syntetisk biologi

Syntetisk biologi kombinerar genetik, robotik och nanoteknik med artificiell intelligens. Människa och omgivande natur byggs nu om till en ny form av pseudo-liv.

GNA (’G’ för glycerol) är en syntetisk analog till DNA, som används till självkombinerande block. Nanotekniken bildar kristaller i kroppen (jmf. morgellons) vilka piezoelektriskt reagerar på elektromagnetiska vågor (5G). Kemiska strimmor (chemtrails) används till att sprida material (även till att: kyla klimat, bränna ut landsbygd, sabotera livsmedelsproduktion för befolkningsreduktion och -kontroll).

Eugenik (rashygien) bytte namn till transhumanism, och var aldrig till för att förbättra människan, utan för att kontrollera och förslava, från Homo Sapiens till Homo Servus — androgyna, sterila, skräddarsydda slavar (likt genmodifierade mjölkkor). Konceptet säljs som ”Einstein-Stålmannen”, men det är en lögn.

🎞️ From Chemtrails to Pseudo-Life

Livsmedel

Codex Alimentarius

Codex Alimentarius hotar ekologisk odling, tillgången till naturlig & hälsosam mat och till naturlig och alternativmedicinsk behandling, vill begränsa våra kosttillskott, främjar genmanipulerade produkter och stora bolag som Monsanto m.fl., så att de kan få total kontroll över våra livsmedel, kosttillskott och hälsokost. Mat är ett av ”elitens” många vapen mot allmänheten. 🔗 Codex Alimentarius

Fluor är ett gift

🔗 Fluoren inom tandvården är ett cellgift

Insekter minskar

År 2017 meddelade forskare att flygande insekter minskat med 76% sedan 1989 i tyska naturreservat (Radboud University).

Sharp-decline-flying-insects

Jordens totala mängd insekter minskar med 2,5% per år (bottnar år 2119). Insekterna är avgörande för näringskedjan. Vi överlever inte utan dem.

Fytoplankton har minskat med 40% sedan 1950. Fytoplankton (växtplankton, planktonalger) använder fotosyntes, och är ofta basen i näringskedjan i både salt- och sötvatten. De står för hälften av världens fotosyntetiska aktivitet, dvs. hälften av det syre vi andas.

En studie av 5.457 olika arter (fåglar, däggdjur och groddjur — stora djur, högre upp i näringskedjan) upptäckte att nästan ¼ av dem står inför nära säker utrotning.

Jorden befinner sig nu i sin 6:e period av massutdöende. I ett perspektiv av 500 miljoner år, utrotas i vår tid exceptionellt många arter. Näringskedjan dör framför våra ögon, sorglöst ignorerat.

”Eliten” vill utplåna all självständig försörjning. Därför dödas ekosystemen. När 90% av mänskligheten har förintats, introduceras centraliserad och manipulerad livsmedelsproduktion (GMO, tillsatser), designad att hålla jordens förslavade befolkning foglig och passiv. ”Eliten” kräver att vi är helt beroende av dem, och äter enbart ur deras hand.

Afrikansk svinfeber

Afrikansk svinfeber (”gris-Ebola”) är det största djursjukdomsutbrottet någonsin, saknar vaccin eller botemedel, och får mul- och klövsjuka att förblekna. Där viruset uppträder återstår enbart att avliva alla djur, och hoppas att sjukdomen inte sprider sig.

afrikansk_svinfeber

Dödligheten är 90%, men även överlevande djur måste dödas för att förhindra spridning. Viruset sprids främst i Asien, med Kina i centrum, men har redan rapporterats i Polen, Ryssland och Rumänien. Danmark har förstått allvaret och investerat i ett stängsel mot vildsvin längs sin gräns.

Viruset är enormt svårt att förstöra. Det överlever en månad i vatten, flera månader i rumstempererat kött och blod, och hela 6 år (sex år) under mörka och kalla förhållanden, motstår extrema temperaturer, och överlever en hel dag i vinäger.

Globalt har priset på griskött redan stigit med nästan 40% — och förloppet är blott i sin begynnelse. Julskinkan kan bli 70% dyrare i år. Sjukdomen är ett existentiellt hot mot global grisuppfödning, ovanpå rådande svårigheter för jordens livsmedelsproduktion att möta efterfrågan. Hela julbordet lär bli påtagligt dyrare framöver.

Klimat

Normalt råder istid, med korta interglaciala perioder:

milankovitch-cycles-lake-vostok

Nutida interglaciala period i detalj:

interglacialt klimat

Antropogen global uppvärmning — bah, humbug!

skeptical-about-consensus

872x375xTeller_Card_100dpi.jpg.pagespeed.ic.BgyVw-60W1
31.487 amerikanska vetenskapsmän har undertecknat denna namninsamling, vilken deklarerar att människan inte skapar global uppvärmning, och att ökad atmosfärisk CO₂-halt är gynnsam för växter och djur. 🔗 Global Warming Petition Project
CO2-Generator-Section
Växthus använder CO₂-generatorer för ökad produktion.

När klimatet blir kallt dör jordytans liv av missväxt och svält. Det är precis vad ”eliten” vill (🔗 Democid på väg i vår tid). Därför lurar de oss att bereda för supervärme, inte för kyla. Elkraft och jordbruk läggs ner. ”Eliten” centraliserar produktion av modifierade livsmedel för att kontrollera överlevarna.

Agenda 21 & 2030

🎞️ Agenda 21 A Secret Plan to Depopulate the World by 95% by the year 2030 is Underway

Chemtrails (kemiska strimmor)

Flygplan sprejar ämnen som påverkar atmosfär, klimat, ekosystem och människor. 🎞️ What in the World are they Spraying?

SCoPEx, Stratospheric Controlled Perturbation Experiment

SCoPEx (Stratospheric Controlled Perturbation Experiment) är ett nytt globalt folkmordsexperiment, ämnat att eliminera flertalet levande människor genom att kollapsa biosfären.

Stora mängder stoft skall efterlikna de atmosfäriska effekterna av vulkanutbrott, för att motverka ’global uppvärmning’. De som känner till planerna att reducera världsbefolkningen med 90%, befarar att SCoPEx genomförs så kraftfullt att det blir ”år utan sommar”, med kraftig missväxt och global svält — ”geogenocid”.

Projektet finansieras av Bill Gates, en känd globalist och befolkningsreduktionist.

Mannen bakom klimatlarmen fälld som bedragare

Klimatologen Michael Mann försåg FN:s klimatpanel med den ökända hockeyklubbsgrafen, klimatalarmismens grundfundament:

hockey_stick_graph_1
Klimatfanatikers förfalskade förkunnelse, världshistoriskt bedrägeri

Bilden ovan är den ursprungliga hockeyklubbsgrafen för norra halvklotet, av Mann, Bradley & Hughes (1999), blå kurva med felmarginal i ljusblått, gröna punkter från PAGES 2k Consortium (2013), röd kurva från HadCRUT4 (2013).

Bilden nedan visar temperaturförändringarna mer korrekt, med medeltida värmeperioden och lilla istiden:

graph-of-temperature-variance-over-the-last-1000-years

Dr Tim Ball ifrågasatte FN-rapporterna, och anklagade Mann för bedrägeri. Mann svarade med att åtala Ball, med resultatet att Mann själv den 19:e augusti blev dömd för vetenskapligt bedrägeri, och måste betala miljonbelopp i rättegångskostnader.

Grunden för miljörörelsens klimatalarmism är nu dömd som vetenskapligt bedrägeri.

Domedagsprofetiorna om globala klimatkatastrofer är bevisat felaktiga. År 2018 publicerades över 500 vetenskapliga rapporter, kritiska till FN:s klimatagenda.

Mann “belongs in the state pen, not Penn. State”. — Tim Ball

Michael Manns vetenskapliga förfalskning orsakade gigantiskt skadliga effekter för ekonomi, samhälle och individ, i ett av världens mest omfattande bedrägerier, och formade en klimat-religion som avslöjade majoritetsbefolkningen som en otäckt lättlurad fårskock, ett lämmeltåg redo att driva hela sin civilisation över klippan, med förslag om diktatur, folkmord och kannibalism — ja, t.o.m. kannibalism. Det mest skrämmande är att klimatreligionen trots alla avslöjanden fortfarande dominerar nästan hela samhället. De använder ett barn som ledarikon. (Arma Greta borde rehabiliteras till en normal barndom.)

“Mann made global warming” har nu skjutits i sank.

tim_ball_book

Tim Ball upptäckte ett koordinerat bedrägeri med förfalskad ’vetenskap’, rent trams, för att tjäna en politisk agenda. Faktagrunden för klimathysterikernas civilisationsutplåning är nu raserad. Kvar finns dock klimatsekteristernas förstörelseprojekt. Inga fakta lär kunna tala dem tillrätta. De är själva en ’klimatkatastrof’, med osäkert utfall.

Inför en nära förestående liten istid, behöver vi mer värme, så låt bli att dölja solen med chemtrails. Högre halter CO₂ hjälper livet, och bör upprätthållas.

🔗 Michael Mann, creator of the infamous global warming ‘hockey stick,’ loses lawsuit against climate skeptic, ordered to pay defendant’s costs 🔗 Mannen bakom klimatlarmen fälld som bedragare

Övervakning & social träning

🔗 Datorspel mot dissidenter i digital diktatur 🔗 5G, artificiell intelligens och nanobots

Internets kryptering bruten — D-Wave 2000Q

d-wave-tech-2D-Wave 2000Q är en kvantdator med 2.048 kvantbitar (qubits). Den kan knäcka militär kryptering med upp till 2.048 bits 📄. Tiden med säker kryptering, kryptovalutor¹ och privat privat kommunikation är förbi.

Kvantdatorer gör exponentiell komplexitet linjär, och därmed löjligt enkel. Programmerare kan med C/C++, Python eller MATLAB lätt knäcka kypterad kod.

Allmänheten har ännu inte absorberat realiteten med kvantdatorer. Säkerhetstjänster, Google och resten av globalist-”eliten” vill utnyttja okunskapen, och mjölka krypterad information så länge det går. Självklart håller lydmedia och kontrollerad alt-media tyst, så tyst att många faktiskt tror att kvantdatorer är en bluff (konspiration). D-Wave vill dock göra kvantdatorkraft tillgänglig för alla.

Kvantdatorer — allmänhetens verktyg till en bättre värld, eller ”elitens” leksak för tyranni, slaveri och kontroll?

Snowden säger att ’kryptering fungerar’, men det gör det inte — det är bara vad ”eliten” vill att vi skall tro.

Det kontantlösa samhället kräver kryptering. Utan kontanter lamslås samhället när det digitala systemet punkteras, vilket nu skett.

Även om D-Wave är restriktiva med vilka kunder de accepterar, är det bara en tidsfråga tills kvantdatorerna hamnar i händerna på någon riktigt kriminell maffia — som våra banker.

Skapelsen (universum) är digitaliserad (kvanta) och matematisk, därmed en matematisk simulering, kanske skapad av en Gud som vill underhållas av människornas kollektiva idioti.

Krypteringsmetoden RSA ligger till grund för stora investeringar och samhällets säkerhet. Den bygger på den praktiska omöjligheten att med konventionell datorkraft faktorisera produkter av stora primtal.

RSA och Diffie-Hellman skyddar Internet. D-Waves senaste kvantdator bryter båda, enkelt och tillgängligt. En viktig och dyrbar infrastruktur har fått sitt grundskott. Bankärenden, näthandel, lösenord — alla bygger på kryptering.

I stället för nödvändig debatt, råder en obehaglig tystnad, medan insikten om vad som hänt växer fram.

Den här artikeln (reviderad 2015-sep-8) diskuterar ersättningar: 🔗 A Tricky Path to Quantum-Safe Encryption

Att bitcoin redan skulle ha ett bättre alternativ att migrera till, är inte trovärdigt. Har du sett tillämpade alternativ? De insatta kan göra sig av med bitcoin genom att lura allmänheten att köpa — innan proppen går ur.

D-Wave 2000Q innebär en enorm omvälvning på krypteringsfronten. Om folk tog till sig innebörden av utvecklingen inom kvantdatorer, skulle konsekvenserna bli mycket, mycket stora. Ansvariga lär dock säga: ”Det är ingen fara. Allt är under kontroll.” — för att hålla näthandeln flytande tillsvidare.

Enligt följande artikel är RSA inte totalt dödad av kvantdatorer. Det krävs bara enorma nyckellängder: 🔗 Why Quantum Computers Might Not Break Cryptography


¹Bitcoin är en s.k. kryptovaluta, byggd på kryptering. Kan krypteringen knäckas, är valutan bruten.

Kontantlös handel

Elektronisk handel hotar demokratin med enorma kontrollmöjligheter, likt ’odjurets system’, där bara den som har märket tillåts köpa & sälja. Redan idag har folk nekats bankkonto, för sina politiska åsikter. Man kan stängas av från ICA lika lätt som från Facebook. Banken vet allt om dina elektroniska inköp, och agerar efter eget godtycke.

Planerna på en individuell koldioxidkvot underlättas med elektronisk handel. Har du handlat upp din kvot, kan du nekas direkt i kassan.

Kontanter är nödvändiga för frihet. 🔗 Ett kontantlöst samhälle riskerar att bli totalitärt 🔗 Kontantuppropet 🔗 Kontantupproret 🔗 Använd kontanter

Deep fakes

Med modern datorteknik kan man nu övertygande simulera personer, och t.ex. få politiker att säga litet vad som helst, vilket följande film illustrerar: 🎞️ You Won’t Believe What Obama Says In This Video!

Drönare

Kinas autonoma mördardrönare — nu i Mellanöstern

china_armed_drone

Kina säljer redan autonoma, beväpnade drönare till Mellanöstern, som själva kan bestämma vem de skall döda, utan mänsklig kontroll, med fara för blodbad i Mellanöstern. Prof. Toby Walsh (University of NSW, Australia): ”De torde vara omöjliga att försvara sig emot. […] När skottlossningen väl startar, kommer varje människa på slagfältet att dö.”

0_ziyan-uav-blowfish-a2-attack-drone-image-2

Kinas nästa generation drönare får smygteknik¹.

Robotar som kan döda på egen hand, utan mänsklig medverkan, är receptet för den ”Terminator”-mardröm många varnar för, och bör snarast förbjudas internationellt.

Frånvaron av debatt är helt naturlig, eftersom inblandade diktaturer inte är ansvariga inför sina folk, som här i Väst. Någon folkrörelse mot mördarrobotar finns inte i Kina. Totalitära regimer gör som de vill.

Väst planerar sina obemannade system med politisk översyn, etisk kod och mänsklig kontroll, utan total autonomi.


¹Smygteknik döljer (aktivt eller passivt) soldater, flygplan, fartyg etc. från upptäckt via radar, värmestrålning, ljud o.dyl., och kan beskrivas som ett teknologiskt kamouflage mot sensorer.
🔗 China Is Exporting Killer Robots to the Mideast
🔗 Chinese killer robots sold to Middle East will leave ‘every human dead’

Slaughterbots

🎞️ Slaughterbots

Filmens vapen påminner om dem som nämns i Billy Meiers berömda profetia från 1987 om WW3 (med Sveriges öde): 🔗 PDF-dokument

Mygg-drönare dödar patient

Smittämnen kan levereras av insektlika drönare. 🎞️ If this is True… we are in Trouble!

Robotar

Robot-parkour, Boston Dynamics

🎞️ Parkour Atlas

Framtidens städer blir fångläger, och robotarna lägervakter. När de kommer efter dig, viga, snabba och starka, är det illegalt att skada dem, även i självförsvar. 🎞️ The Problem With Boston Dynamics 2019 🔗 Robotar i WW3 — Billy Meiers berömda profetia (1987)

😄 Bosstown Dynamics robotsoldat — helvilt!

Bosstown Dynamics robotsoldat måste ses i aktion, för att börja ana hur vild framtiden kan bli:
🎞️ New Robot Makes Soldiers Obsolete (Corridor Digital)
🎞️ New Robot Can Now Fight Back! (Corridor Digital)

Terror

All terror är statsterrorism

Väsentligen all terror skapas av regeringar och säkerhetstjänster. Sverige har avslöjats delaktig i att smuggla stridsmateriel till ISIS i Mellanöstern 📄. Terrorn på Drottninggatan 2017-april-07 var ISIS, dvs. svenska staten.

Andreas Pichlers film, om Natos fejkade kommunistterror (Gladio) i Europa under kalla kriget: 🎞️ NATO’s Secret Armies (2009)

Idag har vi Gladio-B-terror med ISIS — fortfarande under Natos kontroll. Hur kan Europas folk ge fortsatt förtroende till regeringar som dödar dem? 🔗 Strategy of tension

Fukushima

fukushimadaiichi_r4

’Fukushima-olyckan’ 2011-mars-11 var egentligen fabricerad terror, med tsunamibomber och taktiska kärnladdningar. Naturen (i förlängningen människan) dör av fortsatta utsläpp. Det är meningen. 🎞️ Fukushima Extinction Level Event

WTC 9/11, 2001

tlarsson64se_pentagon911

Terrorhändelsen på Manhattan 2001 pulvriserade WTC 1&2 med energivapen, rev WTC 7 kontrollerat med planterade sprängladdningar, och attackerade Pentagon med en missil, som startskott till ’kriget mot terrorismen’. Den officiella bilden är lögn.

911_cia_mossad_cossiga

🎞️ WTC 9/11 — The Key

Mossads bombexperter som israeliska konststudenter i WTC:

mossad_wtc_1
BB18 — säkringshållare, kan användas till kontrollerad rivning
mossad_wtc_2
Israeliska ’konststudenter’ med Mossads bombexperter i WTC med enorma mängder säkringshållare, riggar kontrollerad rivning

🎞️ 9/11 From Cheney to Mossad

urban-moving-systems-9-11-mossad-mural-van
Urban Moving, med WTC-attacken redan avbildad
Terror + kärlek = kontroll

styrd-spontanitet-feat

Syftet med metoden: ”styrd spontanitet” är att desarmera folkets ilska, så migrationen och konfliktbygget kan fortsätta oavbrutet. Både terrorn och följande kärleksmanifestation skapas av staten, och är delar av samma organiserade operation mot allmänheten för global polisstat. Först skapar staten muslimsk terror, sedan organiserar samma stat muslimer att kärleksbomba oss. Dödliga bomber och kärleksbomber är 2 faser i samma kampanj, för att hålla folk passiva tills konflikten har nått önskad nivå. Tonen blir en annan den dag staten ’drar i spaken’ och startar inbördeskriget.

🎞️ Controlled Spontaneity 🔗 ’Spontana’ kärleksmanifestationer efter terrordåd styrs av makthavarna

Mandela-effekten

Samstämmiga vittnen hävdar att de minns en annan verklighet än den vi idag kan observera. Bibeltexter m.m. rapporteras annorlunda än många minns. Jag vet av egen erfarenhet från svenskt ’70-tal att tidsresor är möjliga, att det går att resa bakåt i tiden och göra ändringar. De uppsalabor som inte var med, kunde endast minnas den nya realiteten, medan vi som kom tillbaka kunde minnas båda. Mandela-effekten kan komma ur ytterligare ett redskap i ”elitens” verktygslåda, och är värd att hålla öga på. Plejares m.fl. kan resa i tiden. 🔗 Utomjordisk erfarenhet

Västerlandets civilisationskollaps

🎞️ The Collapse of Western Civilization

T.o.m. kristendom minskar och förföljs. ”Eliten” bygger bunkrar inför en period av löjligt omfattande svårigheter. Lite väl mycket på en gång; men det är fakta. ✝ Pax vobiscum


🎞️ CIA Whistleblower Speaks Out About Climate Engineering, Vaccination Dangers, and 911

sanning_kors_logo_3

En reaktion till “Du sköna nya värld

Kommentarsfältet är stängt.