Det är okej att vara vit

Uppdaterad 2019-oktober-22

Blå ögon & intelligens

sword_blueeyes_960_720

Vetenskapsmän på University of Louisville, Kentucky har funnit en förklaring till att så många akademiska genier har blå ögon. Blåögda har bättre koncentrationsförmåga, tänker mer strategiskt, och presterar bättre på examina än brunögda. Enligt forskare på Örebro universitet, påverkas ögonfärgen av samma gener som formar hjärnans frontallober.

Brunögda har sina fördelar: De reagerar och springer snabbare, vilket ger fördelar inom idrott.

Blå ögon, gener och hatretorik

Illustrerad Vetenskap skriver: ”Människor får blå ögon om de varken kan bilda bruna eller gröna pigment i regnbågshinnan på grund av en genetisk defekt.”

Det är fel. Det är ingen genetisk defekt.

NewsVoice kontaktade huvudförfattaren bakom studien, Hans Rudolf Lytchoff Eiberg (associate professor).

Hans Eiberg: “Blue eyes is not a defect, but a genome variation. I think it is normal to have 2-6 million genome variations compared to the reference genome.”
NewsVoice: “If I understand your point of view, Illustrerad Vetenskap must be wrong? I mean they use the word defect several times instead of ‘a genome variation’.”
Hans Eiberg: “Yes.”

Det pågår en hatkampanj inför planerat folkmord på vita kristna. Skändningar och dehumaniseringar kommer att förgrovas framgent.

Jag har själv mött Plejares, galaxens mest avancerade civilisation, vilka har berättat att vi blonda, blåögda är ättlingar till överlevarna från Plejares koloni Atlantis. Plejares är blåögda precis som vi. Det innebär också:

  1. Vår ras blå ögon är ursprungliga, inte någon mutation för 10.000 år sedan.
  2. Vi blåögda är utomjordiska. Därför skadas vi av solen, till skillnad från landlevande djur, eftersom den inte är vår naturliga sol.
  3. Negrerna är inte förfäder till oss arier.
  4. Att vi kan göra barn med negrer, trots att vi kommer från olika planeter, innebär gemensam skapelse (av Jesus Gud), inte parallell evolution.
  5. Forskarnas datering av ’mutationen’, 10.000 år tillbaka, bekräftar väl bedömningen att Atlantis förstördes för 10.500 år sedan.

🔗 Nej, blå ögon är inte genfel
🔗 Att ögon är blå beror på defekta gener

Illustrerad Vetenskap — från judiska Bonnier! Enligt judarnas kabbala skall messias ”visa sin styrka och utrota dem [goyim] från världen.” (III, Schemoth, 7 and 9b, de Pauly.) Vita européer kallas goyim.

Blonda arier — Jesus favoritfolk

Jag har mött utomjordiska, kristna människor — samma art, samma skapelse. Gud skapade universum och människan. Jesus favoritfolk i galaxen (tillsvidare) heter Plejares. Vi blonda ariska nordbor är ättlingar till överlevare från Plejares koloni Atlantis, och därmed också Plejares, vilket de själva har sagt mig öga mot öga. Plejares ser ut precis som vi: vackert blonda och blåögda. De har skapat den mest avancerade och mäktiga civilisationen i hela galaxen. Ingen rår på dem, så länge Jesus så vill. Vi, ariska Nordens Plejares, har unikt värdefulla egenskaper, och enastående civilisationer här på jorden. Den ariska rasens renhet måste bevaras för Jesus, Gud och skapelsen. Europa skall hållas kristet och ariskt, förpliktat till ansvar för hela jorden och alla raser.

Vite Krist med oss arier i skapelsens tjänst, till gagn för alla raser och Guds natur.

Det är ingen tillfällighet att jordens kristendom är centrerad kring oss arier, eller att mörkrets ondska spyr sitt hat över främst vita kristna män.

lotr_hornburg

Plejares har en vetenskaplig, kvantifierbar beskrivning av själen. De har mätt Jesus själ, vilken har gudomliga egenskaper, och inte liknar någon annan. Jesus är vetenskapligt bevisad. Sann kristendom är den enda vetenskapligt bekräftade religionen, och stark i galaxen. Alla andra religioner är falska. Jordens kristendom är dessvärre i ett erbarmligt tillstånd, p.g.a. Vatikanens luciferianska bedrägeri. Luthers reformation har inte kommit halvvägs.

knight-1526945_960_720
Korsriddarnas stridsrop: ”Deus vult!” (”Gud vill det” på latin)

Troja besegrades inte helt

Enligt Plejares var trojanska krigetsakilles-78608_960_720 sköne, odödlige Akilles samma själ som vår och deras Jesus. (Plejares har gjort en film om Akilles, med äkta bilder från tiden.) Med kännedom om Jesus olika liv i galaxen, misstänker jag att även Oden (Óðinn) var Jesus. Jesu lärjungar bar svärd, tränade och beredda att använda dem i självförsvar, vilket vi vet från incidenten i Getsemane.

Under istiden levde vårt nordiska folk vid Medelhavet. Akilles var ariskt blond. Troja var ett västeuropeiskt maktcentrum för keltisk satanism, vars arvtagare sitter i dagens Vatikanen, City of London och Washington, D.C.. Våra bronsålders-förfäder gjorde ett gott men ofullständigt jobb, ty delar av Trojas kungahus överlevde, och grundade Rom och London. Låt oss äntligen efter 3.200 år avsluta det trojanska kriget, som soldater för Akilles, Oden och Jesus, så fria människor kan existera i framtiden.

Det är inte okej att vara vit

Australien röstade ’nej’ till motionen: 🔗 ”Det är okej att vara vit.” Det är bra att vara tydlig. Kan vi göra om samma sak här i Sverige också, så alla vet var vi står?

Vi vita solbränns (skadas); men landlevande djur tål solen, för de har evolverat här på jorden. Dessutom avviker vår inre klocka med en hel timme, medan djurlivet är fint avstämt. Det finns inte en chans att vi blonda arier skulle härstamma från jorden.

Plejares är våra allierade släktingar, och mycket farliga för jordens psykopatelit. Vi, Nordens ariska Plejares, har unika egenskaper och anknytningar. Globalisternas projekt kräver att vi elimineras.

Sveriges vita byts ut = folkmord
svensk_demografi
Utbytet av vita är planerat och avsiktligt.

🔗 Democid på väg i vår tid

Fallna änglars avkomma

Den vita, ariska rasen demoniseras inför planerat globalt folkmord. Indiens episka sagor: Mahabharata och Ramayana, påstås beskriva interaktion mellan demoner, fallna änglar och den ariska rasen. Swastikan skulle vara de fallna änglarnas symbol, och den ariska rasen deras mänskliga ättlingar.

Dagens hat och förtal mot oss vita kommer att bli värre, mycket värre.

vit_familj
Jesus favoritfolk, utrotningshotat på jorden, falskt utpekat som demoners avföda

Det är en lättnad att ha hört Plejares intyga att vi, Nordens Plejares, är Guds egen design, om än genmodifierad av 22 olika arter. Vi är absolut inte demoners avkomma, tvärtom står vi Jesus nära.


🔗 The Ethnic-European — Reta gallfeber på globalisterna, frossa i europeisk nationalism.

sanning_kors_logo_3