Förföljelse av kristna ✞

Uppdaterad 2019-september-29

Enligt World Watch List 2019 förföljs 245 miljoner kristna i de för kristna 50 värsta länderna; ett dystert rekord i en sedan länge dödligt ohygglig internationell förföljelse av kristna, vilken svenska kyrkor håller tyst om.

Svenska kyrkor är tysta om förföljelsen av kristna!

Det planeras folkmord på vita kristna (även i Sverige). Hakkors på en moské skulle fördömas, men motsvarande på en kyrka tillåts tyst passera. Muslimsk aggression får expandera. Kristna hålls ovetande. Visselblåsare tystas. Etablissemanget är delaktigt i vad som kommer.

alhemskyrkan_klotter
Alhemskyrkan, Skellefteå 2018 — nysvensk verklighet

🎞️ Jonas Jedidjah Karlsson (kristen) jagas bort i Hjällbo av muslimer
🔗 Open Doors är en internationell och partipolitiskt obunden missions- och människorättsorganisation som arbetar i över 60 länder för att hjälpa kristna som lever under våld och förtryck.

Vatikanen & islam skapades som vapen

Vatikanen och islam skapades för att förstöra sann kristendom:

David Spangler, Director of Planetary Initiative, United Nations:

“No one will enter the New World Order unless he or she will make a pledge to worship Lucifer. No one will enter the New Age unless he will take a Luciferian Initiation.”

Vi befinner oss i ett andligt krig, men kyrkan har svikit sin uppgift att förbereda sina församlingar. Den dag de kristna vaknar till soldater under Jesus, den dagen må mörkret bäva.

Vatikanen är ett luciferianskt bedrägeri

Vatikanen skapades för att förstöra sann kristendom. Mons Vaticanus kan översättas som: ”platsen för demondyrkan”. De kristna bönernas slutord: ”amen” kommer av Ahmen Ra, ”den dolde”, hans namn efter flykten; innan hette han Marduk Ra, dvs. Satan. En sann kristen helgar sabbaten, dvs. lördag; en luciferian helgar solens dag, söndag.

🔗 Påven arresterad
Vatikanens nuvarande påve, Franciscus, har arresterats [sic!]. ”Elitens” satanistiska pedofilnätverk tas ner.
🔗 Nunnor är sexslavar
Inte bara korgossar…
🎞️ Pope Francis to Fall by February 23 – Vatican Insider exposes Ninth Circle plan

Vatikanen är ännu blott i fritt fall, utan att ha nått sin äckliga botten. Tack, Gud för Martin Luther, även om reformationen slog sig till ro innan den kom halvvägs.

pope_audience_hall
Påvens audienssal är formad som en reptil. Dess ’djävulstron’ är självförklarande. Tronens Jesus har håret format som en reptil.

Jesus är bäst

Äkta kristna förföljs hårdast, ty de står Gud närmast. Jesus är mot globalisterna vad solljus är mot vampyrer. Demonerna kan inte härska där kristna böner håller dem borta. Mörkrets legioner vill döda alla kristna. Det är ett gott bevis för sanningen i Jesus Kristus. Vad demonernas språkrör på teve är emot vill man ha mer av: Jesus, frihet och självförsörjning på landet. Vad de är för vill man ha mindre av: 5G, vacciner, urban globalism.

Även ateister bör föredra kristendom, av rent sakliga skäl: Protestantiska länder har i modern tid varit de mest framgångsrika, välmående, fria och rättstrygga länderna i världen. Kristendom står på fast mark, och skapar de bästa samhällena.

En sann kristen är en fri själ under Gud, utan världsliga auktoriteter emellan. Ingen diktatur, speciellt inte på global nivå, kan fungera utan total kontroll över varenda individ.

Joe Jordan i MUFON (Mutual UFO Network) upptäckte att endast i Jesu namn kunde ’alien abductions’ stoppas. Han var ateist, men blev kristen. Inga UFO-konferenser tillät honom att tala om detta. Kristendom har en fantastisk relevans i ET-sammanhang.

☞ Själv är jag djupt kristen. Det innebär att jag tror på Jesus Kristus, inte nödvändigtvis på kyrkan. Jag har mött utomjordiska, kristna människor, samma art som vi, Guds egen design. Sann kristendom är stark i galaxen. Jesus själ har vetenskapligt verifierats och kvantifierats. Sann kristendom är den enda äkta religionen, varför mörkret perverterar kristendomen och förföljer de kristna så hårt. 🔗 UFO:n erkänns offentligt?

Jesu återkomst

Bra film om tecken före Jesu återkomst (japp, jag är troende — på Jesus, inte på kyrkan): 🎞️ 4 Facts about The Second Coming of Christ! (The Return of Jesus)

Ängel fotograferad

Övervakningskamera med rörelsesensor aktiverad av ängel:

angel_seccam

🎞️ Has this camera captured a miracle of spiritual proportions?

För den som tror, behövs ingen förklaring. För den som inte tror, är ingen förklaring nog.

Personligen har jag mött änglar flera gånger, men de har framträtt lika tydligt som vi människor, angenämt vackra, solida och vita, så varje fjäder i vingarna synts. Gestalten i filmen ovan ser spöklik ut, med dolt ansikte. Guds änglar finns överallt, och kan utan problem ta form bland oss. Fallna änglar har svårigheter att upprätthålla sin gestalt i vår värld, vilket ser ut att vara fallet med ängeln ovan.

”Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna.” (Ef 6:12)

”Himlarymderna” kallas idag ”universum”. Vissa utomjordingar har absolut djävulska intentioner.

I mörkrets agenda ingår att låta Lucifer framträda i Jesus ställe, och fallna änglar i Guds änglars ställe. Det passar in i mönstret om Fox lydmedia presenterar fallna änglar som Guds.

Rödhårig jätte nerskjuten i Afghanistan

red-haired-giant

Linda Moulton Howe, en väletablerad källa, är en i raden som bekräftar sanningshalten i att en grupp amerikanska marinsoldater stötte på en rödhårig jätte i Afghanistan. Bilden ovan skall sanningsenligt avbilda händelsen. En soldat spetsades av jättens spjut, en annan sköt jätten i ansiktet med automateld under 30 sekunder, och lyckades så döda honom.

red-haired-giant_pallet

Den döda jätten fyllde hela lastpallen, vägde ≈500kg, var runt 4m lång, med 6 fingrar och 6 tår, vilket motsvarar bibelns beskrivning av nefilim, fallna änglars jordiska avkomma.

NWO-forskare kan hävda att den elit som försöker svepa in mänskligheten i en global diktatur, döda 90% av oss, förslava och genmodifiera resten, leds av just nefilim. NWO-eliten värnar sina nefilim-släktlinjer. Judar kan själva säga att de är nefilim, med rätt att härska över mänskligheten. Talmud och Kabbala är luciferianska dokument.

Ligger mänsklighetens största fiende på lastpallen ovan? Kameror var förbjudna, så bilderna är tecknade. Locket är på.

Det är på sin plats att här påminna om att människan är Guds egen design, äldre än dinosaurierna, grundligt hatade av mörkret, men inte någons genmodifierade primater. ”Eliten” gömmer sanningen inför sitt planerade bedrägeri, att lura in mänskligheten under mörka härskare, i tron att människan skulle vara en evolutionär slump eller någons laboratorieprodukt, som respektlöst kan modifieras och dödas.

Baalsbåge

”Eliten” exponerar öppet sina symboler. Sanningen döljs framför allmänhetens ögon, där alla kan titta utan att se.

archofbaal

I biblisk tid offrades barn till Moloch, en ’gud’ med tjurhuvud.

2015 projicerades Kali, den indiska guden för död och förstörelse, på Empire State Building:

kali_nyc_2015

Till de asatroende

thor_hammerReligion är inget man kan välja, mer än man kan välja gravitation eller andra naturlagar. Världens existens kan bara ha en enda sann förklaring, må det vara naturlagar, gudar eller annat. Det är inte upp till någon att välja. Som människa kan man bara gå dit där man finner objektiv sanning.

Jag har mött Plejares: utomjordiska, kristna människor (samma art & gener som vi). Gud är ett mysterium också för dem. Någonting utanför skapelsen kan bryta mot naturlagarna. Universum är inte ett slutet system utlämnat till entropidöd. Jesus själ har uppmätts, kvantifierats, och funnits ha gudomliga egenskaper. Plejares har inte hittat någon enda liknande själ, och säger att Lucifer är jämförelsevis primitiv. Styrkan och makten ligger hos Jesus. Sann kristendom vilar på solid, mätbar grund, och är stark i galaxen, med de mest avancerade och mäktiga civilisationerna. ’Därute’ finns kristna och satanister, samt påhittade, falska religioner, inga asatroende.

Vatikanens luciferianska bedrägeri ger asatroende många ’halmgubbar’ att slåss emot, utan att på minsta vis relevant kritisera sann kristendom. Det är bara att önska de asatroende glädje av den värdelösa sysselsättningen, möjligen ett uttryck för att de är smygkristna utan styrka att medvetet erkänna det.

Jag har bevittnat ett reptilfolk (liknar reptil spegelbild av människa), med en 15 miljoner år gammal, tekniskt avancerad civilisation, inse sanningen i Jesus Kristus och lämna sin gamla sagoreligion, för att gå samman med kristna människor i galaxen. Kristendom och fred sprider sig ute i rymden. Jordens människor, med sitt usla rykte i galaxen, går sorgligt nog mot hedendom och konflikter.

runalfabetSann kristendom (observera: sann) vilar på mätbara realiteter, men asatro är blott gamla myter och sagor. Även när de asatroende har blivit kristna, hoppas jag att de fortsätter skriva om asatro, eftersom det säger mycket om vårt förflutna och vilka vi är — ett värdefullt kulturarv.

✝ Pax vobiscum 😇

Islam

Europas civilisation har 2 fundament:
• gyllene regeln (behandla andra som du själv vill bli behandlad)
• kritiskt tänkande
Islam är mer politik än religion, saknar vår gyllene regel, och tolererar inte kritiskt tänkande. Folket delas upp i muslimer och kafirer (sanningsförnekare), vilka med sharia är olika under lagen.

islam_effect

Muhammed introducerade ett civilisationskrig, obevekligt pågående sedan 1.400 år. Erövrade ursprungskulturer har förstörts i 100% av fallen. Europa har idag ställt sig på tur.

islam_jihad

Ett särskilt fenomen möjliggjorde världshistoriens folkmord och tyranni: Den fridsamma majoriteten tog aldrig sitt ansvar att säga ifrån. En dag var det plötsligt för sent, kontrollen för stark, och motstånd fruktlöst. Några kan riskera allt för att säga sanningen i tid, medan majoriteten med sin tystnad köper en sista tid av relativ trygghet, till priset av att förlora allt senare.

constitution-vs-sharia-e1449691987523

Hur ett land islamiseras

Den historiska erfarenheten av islamiserade länder är att islam utplånar ursprungskulturen i 100% av fallen. Tabellen nedan beskriver de olika faserna. Svenska flaggan markerar Sveriges bedömda fas i skrivande stund. Årtalet under procentsatsen anger när Sverige bedöms inträda i respektive fas.

Andel muslimer Muslimernas effekt i samhället
≤1%
≤1990-tal
Muslimerna betraktas allmänt som en fredsälskande minoritet som inte besvärar någon.
2-3%
c:a år 2005
Vid 2-3% börjar en del av muslimerna värva från andra minoriteter och missnöjda grupper, särskilt från fängelser och gatugäng.
5-10%
c:a år 2010
Vid 5-10% utövar muslimer ett orimligt inflytande i förhållande till sin andel av befolkningen. Många kräver halalslaktat kött och utövar press på livsmedelskedjor att sälja det. De börjar också verka för att regeringen ska låta dem styra sig själva under sharialagar.
🇸🇪 10-20%
c:a år 2015
När muslimer når 10-20% av befolkningen ökar historiskt sett deras laglöshet. De beklagar sig över sin situation och drar igång upplopp och bilbränder samt hotar människor som de anser kränker islam.
20-40%
c:a år 2030
Vid 20% utbryter våldsamma upplopp, jihadistiska milisgrupper formas, folk mördas och kyrkor och synagogor bränns ned.
40-60%
c:a år 2050
När muslimerna utgör 40% av befolkningen ser man utbredda massakrer, ständiga terrorattacker och miliskrigföring.
60-80% Vid 60% är risken stor för ohämmad förföljelse av icke-muslimer samt sporadisk etnisk rensning och partiella folkmord. På den här nivån börjar också sharia-lagar och jizya (den skatt icke-muslimer tvingas att betala) att tillämpas.
>80% När det finns runt 80% muslimer i landet har de tagit över statsapparaten och utför etniska rensningar och folkmord i statens namn.
100% När 100% av landets befolkning är muslimer styrs hela landet helt och fullt av sharia-lagar. Eftersom all opposition har tystas och alla brottslingar straffas skoningslöst eller avrättas utan pardon ska ”freden i Islams hus” komma – därav påståendet om att islam är ”fredens religion”.
Begrepp i muslimska länder

Halal-slakt: Strupen skärs av på fullt medvetna djur, utan bedövning, varefter de panikslagna djuren får blöda till döds (kan ta 11 minuter).

Eid al-adha: Eid al-adha är en muslimsk offerhögtid baserad på Koranen. Man offrar djur och skänker kött till fattiga. Djur blir sadistiskt torterade och slaktade på gator.

Eid
🔗 Eid al-adha

Taharrush gamea: I den arabiska våldtäktsleken taharrush gamea, stormas kvinnor sexuellt av män i grupp. Vid taharrush-leken i Köln, nyår 2016, blev kvinnor både rånade och våldtagna.

taharrush_gamea
Taharrush gamea mot svart kvinna
Vad tillåter lagen att man säger om islam?

Europeisk lag förbjuder kritik av islam. En dom har fastställt att det är tillåtet att citera Koranen och återge att Muhammed hade sex med en 9-årig flicka, men straffbart att kalla det pedofili. Det bör därför vara tillåtet att sakligt beskriva taharrush gamea, men förbjudet att kalla det våldtäkt, tillåtet att sakligt beskriva halal-slakt och Eid al-adha, men straffbart att kalla det djurplågeri.

🔗 Barcelonaavtalet kan möjligen förklara det legala tillståndet.


🔗 Political Islam
🎞️ Bill Warner, Political Islam

sanning_kors_logo_3