Soluppgång över São Vicente

Uppdaterad 2019-november-20

En webbkamera i São Vicente, Brasilien visar något ovanligt under soluppgången. Det syns bara vid klart väder.

saovicente20180318
São Vicente, 2018-03-18

80% av alla solsystem i galaxen är binära eller trinära. Solen kan sannolikt ha en tvilling. Omloppsperioden påstås vara 3.600 år.

saovicente20180319
São Vicente, 2018-03-19

Den röda himlakroppen i bildens högra halva kommer in från söder, under solsystemet. Därför syns den inte i Sverige (ännu).

saovicente20180323
São Vicente, 2018-03-23

Våra myndigheter (och troligen äv. medier) bör i hemlighet vara väl informerade om hur nära den är, och vilka effekter passagen kan få.

saovicente20180325_1
São Vicente, 2018-03-25

Hur skulle detta kunna fejkas (förutom med Project Bluebeam)? Den följer stadigt samma bana varje morgon. Dess ljus kan döljas av moln, och reflekteras i vattnet.

saovicente20180325_2
São Vicente, 2018-03-25

Den röda färgen sägs härröra från ett omgivande gasmoln med järnoxid. Ljuset lär vara blott reflekterat solljus. När jorden passerar dess svans, skall himlen bli röd. Den hävdas vara 4—5 ggr större än jorden, med ett mycket starkt magnetfält (når 48,6 AU), tillräckligt för att under passagen vrida jordens rotationsaxel. Förutom 7 planeter (månar), har den otaliga asteroider som kan träffa jorden. Passagen bedöms ske mellan jorden och solen (0,3 — 0,5 AU från solen). Sedan 1996 har jordskorpan påverkats: jordbävningar, vulkaner, slukhål och sprickor.

När sker passagen?

Elliptic_orbitHimlakroppens hastighet fluktuerar, vilket försvårar korrekta beräkningar. En uppskattning säger att solsystemet passeras under 20-hundratalets första halva, dvs. år 2025±25. Var säker på att astronomiska mätdata analyseras dagligen, i fruktlösa försök att förutsäga framkomst. Många precisa datum har passerat som totala fel. Nu sägs att objektet anländer år 2021, i februari 21–26 enl. det ryska estimatet, januari–april enl. det amerikanska.

Myndigheters och mediers tystnad motiveras av passagens grava följder. I tider av umbäranden hindrar krig befolkningar från att storma sina regenter. Västeliten har länge arbetat på att starta WW3.

Planetstora rymdskepp

Tusentals sfäriska rymdskepp i storlek mellan månen och Jupiter har anlänt till vårt solsystem under senare decennier. Solen fungerar som portal. Planetskeppen kan kamouflera sig, men har fångats på bild av SOHO-observatoriet:

soho_1

blue_avianI bilden uppe till höger syns tydligt att objektet är intelligent styrt.

Enligt Corey Goode är planetskeppen knutna till ett folk han kallar ”Blue avians” (blå fåglar). De påstås ha anlänt för att ge oss skydd och högre ”vibrationer”. Personligen befarar jag dock det värsta. 🔗 UFO:n erkänns offentligt?

Notera hovar och ”som ovan så nedan”-tecknet.

Stor himlakropp passerar solsystemet — just nu

🎞️ THAT’S NOT THE SUN RISING IN THE WEST PEOPLE!!!

Himlakroppen är kraftigt magnetisk, och kan snabbt vrida jordens magnetfält. Polväxlingar är ett känt fenomen. Media tiger. I släptåg följer ett moln av meteoriter:

🎞️ SOMETHING FELL FROM THE SKY!!!

🔗 Nibiru Update
🎞️ A comet? Shooting star? Or is it the moon? Oddities on the FAA weather cams. May 30 2018
🎞️ Monstrous planet getting closer, but hidden behind chemtrails. Mar 30 2018

sanning_kors_logo_3