Landsbygdens tvångsevakuering

Uppdaterad 2019-mars-11

Globalisterna skall tvångsevakuera, expropriera och utradera landsbygden. Alla skall bo i ett fåtal övervakade megastäder med slutna förbindelser — rotlösa, egendomslösa, utan privatliv eller ens individualitet.

ida auken 2030
Den danska politikern Ida Auken skriver om ”Agenda 2030”-städerna: ”Ibland blir jag irriterad över det faktum att jag inte har något verkligt privatliv. […] Jag vet att, någonstans, blir allt jag gör, tänker och drömmer om registrerat.Notera ”tänker och drömmer”. Hon vet att även tanken skall övervakas. Hon utelämnar dock att det skall bli en 2-vägskommunikation, där AI:n både läser och planterar in tankar.

Ett brutalt men effektivt sätt att tvångsevakuera landsbygden är att bränna ner den:
dew_fire_selective

dew_brand_klippt_hus
Notera det avskurna huset uppe till höger.
wtc911
WTC 9/11: Ett riktat energivapen (DEW) skapar repulsion på atomnivå, så materialet pulvriseras. Stålbalkarna upplöses till damm. Vapnet påstås vara elektromagnetiskt, i µ-vågsbandet.

Ett flertal åtgärder från den kriminella globalist-eliten har under sekler använts för att avsiktligt torka ut jordytan och skapa en global ekologisk-hydrologisk katastrof. Eliten diskuterar färskvatten som en framtida bristvara som orsakar krig. Problemet påstås bäst lösas med privatisering. Eliten skapar torkan, ger oss krig och tvingar oss att betala dem dyrt för livets vatten.

Redan idag arbetar globalisterna på att anpassa oss till deras planerade framtid utan minsta privatliv eller ens individualitet, t.ex. med skolans likhetsaxiom. Folk skall bli som drönare i en myrstack, utan genuin sanning, moral, eller livsdröm, som inte kan kalla något för ”sitt” — inte sitt hem, sin make/maka, sina barn, eller ens sin person. ”De” bestämmer vad du skall vara och göra. Redan på ’70-talet hörde jag en pedagog säga: ”Hur vill vi att barnen skall vara? Vilka psykologiska och pedagogiska metoder skall vi använda för att barnen skall bli som vi har bestämt?” I framtiden sköts detta med nanoteknik i hjärnan, 5G och AI. Eliten är psykopater på grönbete.

Kinas spökstäder

chinese_ghost_city
Kinesisk spökstad

Metoderna för att avfolka landsbygden testas redan i Kina, där man sedan flera år har byggt helt nya ”spökstäder” — kompletta, obebodda ”Agenda 21”-städer, till att stapla & packa omgivande landsortsbefolkning.

Det nämns upp till 300 miljoner landsortsbor som får uppleva hur kinesisk militär kommer till byn, och ger dem 30 minuter att packa det väsentligaste. Byn bränns ner, och jordbruken tas över av statligt sanktionerade jordbruksföretag. Befolkningen förlorar privat oberoende. Staten centraliserar livsmedelsproduktionen. I september 2018 uppgavs att 250.000 personer per vecka förflyttades från kinesisk landsbygd till urbana områden (spökstäder).

Kinesernas folkförflyttning är dock mer human än att som nyligen i Kalifornien med laser bränna ner 1.000-tals landsbygdsvillor utan förvarning, och lämna de överlevande åt sitt öde.

Kalifornien 2017 — 2018

kalifornien_2018_paradise_brynn_parrott_chatfield
Paradise, Kalifornien 2018, Brynn Parrott Chatfield
kalifornien2017a
Kalifornien 2017

Bränderna i Kalifornien i oktober 2017 uppvisar samma egendomliga fenomen som de man såg vid terrorattacken mot WTC 9/11 2001. Tusentals hus är förintande. Material som inte brinner är borta. Stående strukturer som borde stå kvar är borta. Högarna av förväntad bråte är borta. Samtidigt kan man se plasttunnor opåverkade intill förintade hus. Träd intill utplånade hus kan stå obrända med löv/barr kvar. Och detta skulle vara skogsbränder? Brandrester brukar vara svart förkolnade; men här är det vitt. Husen är antingen helt tillintetgjorda eller helt opåverkade.

I NWO-elitens gamla planer ingår att totalt avfolka landsbygden. Det finns en avsikt att helt förbjuda enfamiljsbostäder. Här tycks man ha testat ”WTC-tekniken” för att utplåna stora arealer av enfamiljsvillor. Officiellt kallas det ”skogsbränder”. I realiteten är det ett krig mot befolkningen.

Uppdatering, nov 5 2017:
• Totalt antal skadade eller förstörda hem: 14.720
• Totalt antal döda: 43

kalifornien2017b
Kalifornien 2017

Husen är för utplånade ner till grunden för en naturlig brand. Notera med vilken precision andra hus samt träd har lämnats orörda.

californiafire2017
Kalifornien 2017

Här ser man hur just husen brinner, inte träden omkring — i ett fruktansvärt angrepp på civilbefolkningen i Kalifornien, Ventura County, december 2017.

20120627+Waldo+Canyon
Colorado 2012

Skogsbranden i Waldo Canyon, Colorado 2012 förstörde 346 hem. Ingen var uppmärksam då; men det är samma mönster som i Kalifornien 2017: Husen är förintade; men se så fint alla träd står kvar.

kalifornien2017laser

Mer om global teknokrati:
Varning för WW3
”Elitens” mål och medel

”Tändstickan” i Kalifornien?

Kalifornien nov 2018
Kalifornien nov 2018

“Operation Torch California is a very real ongoing black operation being conducted by the U.S. Intelligence Community in collusion with Operation Gladio. These false flag terrorist attacks are first and foremost a highly sophisticated psyop. They have many goals. And they will continue until California has been completely subjugated by the globalists.” — Intelligence Analyst & Former U.S. Military Officer

kalifornien2015
Kalifornien 2015

Bilden ovan är från skogsbranden i Kalifornien 2015, vid Middletown. 1.322 hem förstördes den gången. Smält metall har runnit ut under bilen. Ingen normal bilbrand kan smälta metall.

Amerikanska vetenskapsmän tycks ha kommit på en ny sorts vapen, utan att berätta för oss andra. Vapnet uppvisar en elektromagnetisk natur. När det användes 1986 till att förstöra Sovjetunionens egen motsvarande vapenanläggning i Tjernobyl, vilken drevs av ett lokalt kärnkraftverk, var precisionen så dålig, att även kraftverket skadades. I bilden ovan har man dock troligast använt laser.

Personliga källor har beskrivit ett elektromagnetiskt strålvapen som kan riktas in från stora avstånd, potentiellt lika starkt som en atombomb [!]. När det träffar utvecklas kraftig energi utan att man kan se varifrån det kommer. (Vapnet nämndes även på svensk TV i slutet av 1970-talet; men sedan har det varit tyst.)

Detta vapen är i händerna på en elit som vänder det mot sin egen befolkning, för att på sikt ta över makten i USA. President Eisenhower varnade för denna elit redan år 1961, som det militärindustriella komplexet. President John F. Kennedy avsåg att stoppa dem, men mördades år 1963. Donald Trump är den första presidenten sedan dess som på allvar kunnat konfrontera dem. Eliten ligger vetenskapligt före resten av världen, och försöker realisera en utbrytningscivilisation, som skall dominera hela världen. Det är absolut nödvändigt att ta fram ett motvapen.

kalifornien_2017_skogsbrand
Kalifornien 2017

Se hur träden och en sektor av staketet brinner. Ingen brand utifrån har lett in hettan, vilken uppstår skenbarligen spontant i de fuktiga trädstammarna. Det krävs mycket energi för att få en hel trädstam att torka ut och glöda inifrån. De inritade linjerna visar hur ett tänkt energivapen kunde projicera in värmen. Är det såhär bilar har bränts med en så ohygglig hetta att t.o.m. metall har smält? Är det såhär de unika fallen av spontan självförbränning av människor har gått till? De som kontrollerar den här tekniken är djävulskt hänsynslösa, som mördar oskyldiga bara för att testa vapnet till allt från individuella likvideringar till utplåning av hela stadsdelar. De eftersträvar total global makt, med 500 miljoner slavar. Eliten betraktar resten av världsbefolkningen som ”värdelösa ätare”, vilka blott kan invänta sin likvidering. Allmogen måste vakna nu, och känna att det luktar bränt.

kalifornien2017stam
Kalifornien 2017

Grönskan runt trädet är obränd. Hur kunde elden börja på insidan? Ett elektromagnetiskt vapen har hettat upp trädet inifrån, likt en mikrovågsugn.

Kalifornien 2018, Clearlake Oaks
Kalifornien 2018, Clearlake Oaks

Enligt vittnen från branden i Paradise, Kalifornien 2018, blev allt blått innan det exploderade i eld:

Detta bildspel kräver JavaScript.

Alla bilar ett vittne i Paradise såg, innehöll lik. Isolerade bränder förekom kring metallföremål. Folk brännskadades rejält av sina gylfars metall. Det krökta metallröret ovan påminner om WTC 9/11 2001.

Filmen nedan nämner: • Chemtrails sprejar eldfängda substanser. • Projekt Athena håller reda på 100.000-tals dissidenter med GPS för datorstyrd likvidering med laser. • Agenda 21/2030 & avfolkning • 5G-sändare som vapen.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Portugal 2017

portugal2017b
Portugal 2017

Den stora skogsbranden i Portugal (juni 2017) uppvisar egendomligheter liknande skogsbränderna i Kalifornien (oktober 2017). I bilden ovan från Portugal är skogens löv kvar, men de 2 bilarna är utbrända. Skogen har inte brunnit där, så varifrån kom hettan som brände bilarna? Svaret är något energivapen: teslavapen eller laser. Släpper vi in USA i Sverige (via NATO), kan vi nog få obehagliga överraskningar med deras energivapen. (Portugal är ett NATO-land.) ”Eliten” angriper nu civilbefolkningen i både USA och Europa. Motiv till bränderna relaterar till miljömål och den långsiktiga avsikten att tvångsevakuera hela landsbygden, för att driva in alla i ett fåtal kontrollerade megastäder. Framtida bränder i Sverige kommer att behöva utvärderas utifrån detta nya perspektiv.

portugal2017a
Portugal 2017

Här är en till bild från skogsbranden i Portugal (juni 2017). Återigen är den omgivande skogen oskadd — t.o.m. löven har klarat sig, men bilarna är utbrända. Ett energivapen tog ut bilarna, men skonade skogen här, i ett dolt krig mot civilbefolkningen. Betvivla inte att friheten i Europa och USA är i allvarlig fara.

Grekland 2018

greece_july2018_5
Titta på bilden ovan. Se hur bränderna uppstått. Det är punktbränder, som om någon skjutit med laser.

greece_july2018_4_mati
Notera den obrända häcken till höger, och smält aluminium på asfalten. Hur nådde elden bilarna, och kunde de brinna så onormalt hett?

greece_july2018_2_mati
Bilar avskärmade från skogen har brunnit. Hus som är omgärdade av träd står orörda. Grönskan är — grön.

Grekland är ett NATO-land, varför USA kan använda sina laservapen till att skapa heta och snabba bränder som folk inte hinner fly.

Det finns ytterligare en faktor bakom heta och dödliga bilbränder: Legeringar med magnesium (och t.ex. aluminium) används allt oftare i moderna bilar (vanl. i fälgar) för att uppnå hög styrka och låg vikt. Dessa legeringar brinner intensivt i upp mot 1500 °C — tillräckligt för att smälta stål. Termit är en blandning av aluminium och olika metalloxider, som har använts bland annat för svetsning av järnvägsspår och i brandbomber. Vissa sammansättningar kan ge temperaturer på upp till 3000 °C. När moderna bilar brinner på en bro, kan de svetsa bron.

Brandprov med moderna fordon har producerat 1,55 g vätecyanid (den aktiva ingrediensen i Zyklon B) per kg förbränd polyuretan. En dödlig dos är 50 mg. Polyuretan förekommer i lim som fäster bilrutor, stolarnas stoppning och karossplåtens lim och mellanskiktslack.

Befolkningens IQ ökade tillfällig under 1900-talet p.g.a. bättre levnadsstandard, men sjunker på lång sikt. Sedan viktoriansk tid har hela 13 poäng förlorats.

Sverige 2018

Skogsbränderna i Sverige sommaren 2018 brände inte ner byar som de i Kalifornien 2017, men har skapat en mental förberedelse på att sådant kan hända. Bränderna i Sverige har haft ett naturligt förlopp, så folk har hunnit undan, utan egendomliga bilbränder. När Sverige går med i NATO, kan amerikanerna flyga med sina laservapen och bränna bilar och röda stugor på landet, med så hastiga brandförlopp att folk inte hinner undan.

En metod att avfolka landsbygd: ➀ Vädervapen skapar onaturlig torka. ➁ Bränder uppstår naturligt. Mental förväntan av bränder etableras (förebådande programmering). ➂ Bränder skapas avsiktligt, nu riktade mot byggnader, för avfolkning.

Rovdjur, torka, bränder, kriminalitet, försämrad infrastruktur — allt är till för att driva folk från landsbygden. Som bonus för eliten, förstörs även svensk, oberoende livsmedelsproduktion.

När myndigheterna säger att nya städer skall byggas i Sverige, bör varningsklockorna ringa, speciellt om det blir mikrolägenheter à la Agenda 21. Framtidens orwellstäder kräver en ny struktur, varför det inte duger att simpelt bygga ut existerande orter.

Djupstatens hemliga rymdprogram

Attacken mot Kenner, Louisiana, USA, 2018-december-27

kenner_louisiana_2018dec27

Deltar djupstatens hemliga rymdprogram i massbränderna (🔗 UFO:n erkänns offentligt?)? I filmen nedan, notera likheterna med bränderna i Kalifornien, när allt elektriskt brinner:

Alla transformatorstationer i Kenner förstördes. Skadade kraftledningar och stolpar fanns överallt runt staden. Efter bara 7 timmar lyckades man dock restaurera strömförsörjningen, troligen med samlad hjälp utifrån. Vittnet Charles Walton hävdar att han såg ett kilometerstort UFO över Kenner.

Uppskattningsvis 90% av befolkningen i väst överlever tack vare elektricitet. Utan, bleve produktiviteten så låg att enbart 10% av befolkningen kunde försörjas. FN talar om behovet att döda stora delar av mänskligheten för att klara miljömål (🔗 Democid på väg i vår tid). Utslagen el kan även tjäna som fejkad terror för att motivera krig och polisstat. Enligt goda källor lyckas Donald Trump verkligen gradvis ta ner globalisternas djupstat. ”Eliten” är desperat på allvar. Attacken mot Kenner kan vara djupstatens budskap till Trump att om han envisas med att bygga fred och frihet kan de förstöra hela elnätet på några timmar. ”Eliten” har tidigare visat att de är beredda att förstöra hela världen om de inte får som de vill, likt Satan vill förstöra hela skapelsen om han inte får som han vill.

En reaktion till “Landsbygdens tvångsevakuering

Kommentarsfältet är stängt.