Postmodernism — psyop för global teknokrati

Uppdaterad 2018-juli-11

Karl Musse Muhammed Pigg MarxSamma västerländska elit skapade jacobinismen, kommunismen och postmodernismen. Allt är fejk och psykologisk krigföring för global makt.

Jacobinismen skapades för att samla diverse busar (jacobiner) till att förstöra Frankrike, och ställa landet under elitens kontroll. Jacobinerna, som finansierades och kontrollerades från England, fällde altare och tron, och dödade det kulturbärande samhällsskiktet (röd terror), så befolkningen blev rotlös och kunde programmeras om. Därefter rensade eliten ut de råbarkade jacobinerna, som gjort grovjobbet, för att låta Frankrike förvaltas av mer pålitliga krafter.

Bankhuset Rothschild gav sina 2 agenter: Karl Marx och Friedrich Engels, uppgiften att skapa en vidareutveckling av jacobinismen, för att samla diverse busar (bolsjeviker) till att förstöra Ryssland, och ställa landet under elitens kontroll. Bolsjevikerna, som finansierades och kontrollerades från USA, fällde altare och tron, och dödade det kulturbärande samhällsskiktet (röd terror), så befolkningen blev rotlös och kunde programmeras om. Därefter rensade eliten ut de råbarkade bolsjevikerna, som gjort grovjobbet, för att låta Ryssland förvaltas av mer pålitliga krafter.

Kommunismen fick en bredare användning än jacobinismen, och användes över världen under många år. Med tiden bröt sanningen igenom muren av lögner, trots elitens möda att förlänga kommunismens tjänstetid. Elitens globala, totalitära maktprojekt behövde nu en 3:e generation av sin psyop-ideologi. Resultatet blev: Postmodernism.

Postmodernismen skapades för att samla diverse busar (”idioternas armé”) till att förstöra världen, och ställa hela jorden under elitens kontroll. ”Idioternas armé”, som finansieras och kontrolleras av djupstaten, skall fälla ”altare och tron”, och döda det kulturbärande samhällsskiktet (röd-grön terror), så befolkningen blir rotlös och kan programmeras om. Därefter skall eliten rensa ut de råbarkade idioterna, som gjort grovjobbet, för att låta världen förvaltas av mer pålitliga krafter.

Postmodernismen är gjord för bred tillämpning och lång livslängd. Den uttrycker systematiskt den kultur man vill inducera hos världsbefolkningen inför elitens planerade slavsamhälle.

Människor är immuna mot kontroll om de som fria individer, med intelligens, god hälsa, självtillit & oberoende ifrågasätter & exponerar, och är fast förankrade i historisk, kulturell och etnisk identitet, objektiva sanningar & värden, realism, logik, religion och familj, med rättstrygghet och privatliv i privat egendom. Elitens globala teknokrati kräver kompromisslöst att allt detta bryts ner, och de har excellenta experter för jobbet, vilket utförs av skola, kyrka, media och samhällets övriga gränsytor mot individen. Kvar finns blott principlös makt över en värld som reducerats till en social konstruktion. Välkommen till psykopatens värld! Postmodernismen anser att ord formar verklighet, något den har gemensamt med satanism och psykopater — och det är ingen tillfällighet.

Jämför postmodernismen med listan ovan, och se hur systematiskt den formar ett slavfolk. Den politiska vänstern angriper närapå allt i listan. Postmodernismens och vänsterns galet egendomliga verk & värderingar är ingen slump, utan en mycket intelligent och väldesignad psykologisk krigföring som transformerar demokrati till diktatur. Med ”värdegrund”, censur m.m., ges vänsterkrypen all rätt att övertrumfa frihet & sanning.

En begåvad, unik slav, vore en slav med makt. Eliten måste förstöra intelligens och individualitet. Slavar måste vara utbytbara grupparbetare. Såväl förtjänst som skuld tilldöms slavkollektivet, inte individen. Oberoende liv i privat egendom hindrar kontroll. Eliten måste evakuera & expropriera landsbygden. Etnisk & historisk identitet ger rötter. En slav måste vara rotlös. Ord som stärker objektivitet & frihet bekrigas och ersätts. Eliten måste fysiskt utplåna de människor och institutioner som är pelare för vår nuvarande kultur. Lägermetoder (grava straff för ringa förseelser) tränar in en mental tvångströja, så folk agerar återhållsamt. Sveriges rättssystem är korrumperat, eftersom rättstrygghet är makt. Privatlivet eroderas, därför att privatliv är makt. Ekonomisk frihet är makt. Familjen är en konkurrerande maktenhet, som inte kan tillåtas. Kristendom och nationalism är konkurrerande tankesystem, som inte kan tillåtas. Logik och sanning fäller makt. Därför saboteras matematikundervisning och yttrandefrihet. Meningsmotståndare debatteras inte, de tystas.

Idag angrips yttrandefriheten med metoder som klarar att passera i en demokrati, såsom ”hatlagar”. Om yttrandefriheten ändå kan försvaras, skall den angripas från en ny nivå, t.ex. undantagstillstånd. Att tolerera yttrandefrihet vore för dem att ge upp hela maktprojektet. Vad som än må göras till frihetens försvar, måste eliten hitta på motdrag. Hotet är inte över förrän hela deras maktprojekt är besegrat.

Hur besegras postmodernismen? Följ principerna i listan ovan, som skyddar mot kontroll. Lägg fram bevis för att postmodernismen är en psyop, att allt är fejk, och att eliten återigen skall blåsa sin armé av nyttiga idioter. Kommunismen blev avklädd när anknytningarna bakom Marx och Engels exponerades. Vilka sammanhang tillhör ”filosoferna” bakom postmodernismen? Svensk mental kontroll (mind control) måste exponeras och stoppas. Ofrivilliga försökspersoner tvingas begå mord på andra oskyldiga, bara för att testa tekniken [sic!]. Elitens enda motiv till återhållsamhet är befolkningsmajoriteten, vilken lätt kunde fälla eliten — om folk började bry sig om sin frihet.

P.S: kul_kippaDisney har kopplingar till mind control. Islam är en gammal föregångare till dagens totalitära psyop-ideologier, skapad av vår elits historiska förfäder. Men det är en annan, lång historia. Det är helt i sin ordning att muslimer och extremvänster samarbetar, för de är skapade och kontrollerade av samma krafter, för samma slutmål. Därur mitt bildval av Karl Musse Muhammed Pigg Marx.